Nyhedsbrev 21  

Arkiv LSB Nyt

Nyhedsbrev
Nr. 21 oktober 2002
 

Kære LSB-medlem. 
Midt i det smukke efterår afholdt vi i LSB vores 4. kongres i Kolding. Det var en meget spændende og tilmed hyggelig kongres som 114 LSB-medlemmer havde mulighed for at deltage i. Det er ved at blive en rigtig god vane at vores kongresser er fulde af gode og spændende foredrag samt flotte og interessante postere.
En dejlig sejltur i vindstille vejr og næsten solskin efterfulgt af en udsøgt middag i hyggelige omgivelser på Hindsgavl slot fuldendte en dejlig dag og tændte op til den efterfølgende dag fuld af nye indtryk.  
Umiddelbart efter kongressen afholdtes generalforsamlingen. En ny bestyrelse blev valgt og der blev uddelt 3 legater a 10.000 kr. samt priser for bedste foredrag og poster. Vibeke Stenbroen Winter har været formand for LSB i 6 år og ønskede at nye kræfter skulle træde til.
Som ny formand valgte generalforsamlingen Bent Hansen der i forvejen er bestyrelsesmedlem, og som til daglig er udviklingsbioanalytiker på Rigshospitalet.Desuden ønskede Inger Juncker og Anne Qwist ikke at genopstille til bestyrelsen. Inger har været med i bestyrelsesarbejdet i LSB fra start og Anne gennem de sidste 4 år.Vibeke Stenbroen Winter fortsætter i bestyrelsen endnu ét år. 
Tak til Vibeke, Inger og Anne for en stor indsats i arbejdet på at fremme bioanalytikernes og fagets muligheder gennem arbejdet i LSB. 
Til de to ledige poster i bestyrelsen opstillede bioanalytiker, dr.med. Birgitte Hanel, fra Klinisk Fysiologisk & Nuklearmedicinsk afdeling Rigshospitalet og bioanalytikerunderviser Marianne Schou fra Patologiafdelingen Århus Kommunehospital.
Begge blev valgt på generalforsamlingen og den ny bestyrelse som ikke har konstitueret sig endeligt endnu, ser således ud: Bent Hansen, Ny formand, Marianne Käehne, Kasserer, Dorthe Ejersbo, Vibeke Stenbroen Winter, Birgitte Hanel, Marianne Schou Jensen, Mette Thomsen, udpeget af dbio Generalforsamlingen besluttede at kontingentet for næste periode skal være uændret, dvs. 175 kr. pr. år for personligt medlemskab og 2500 kr. for firmaer og organisationer. 
LSB har nu eksisteret i 7 år og nogle af de mål og håb for fagets fremtid og bioanalytikernes muligheder som vi havde i 1995 er på vej til opfyldelse, helt eller delvist, i hvert fald er en udvikling er sat i gang.      
En af opgaverne for den ny bestyrelse er at overveje hvilken rolle LSB skal spille i fremtiden for fortsat at sikre medlemmerne faglig inspiration og muligheder vedrørende fagets nyeste udvikling.   

Referat fra kongressen

På kongressen var der som skrevet mange gode foredrag og interessante og flotte postere.Præmierne på 1000 kr. for bedste foredrag og bedste poster gik til: Bedste foredrag:Betina Poulsen, Forskningsbioanalytiker, Klinisk Immunologisk Afdeling, H:S Blodbank, Rigshospitalet Bedste poster:Hanne Jørgensen, bioanalytiker, Klinisk Fysiologisk & Nuklearmedicinsk Afdeling, Rigshospitalet  På kongressen blev der uddelt 3 legater. To LSB forsknings- og udviklingslegater, på 10.000 kr., uddeltes til:  Kristine C. Tvedegaard, forskningsassistent, Institut for Epidemiologi og Socialmedicin, Århus Universitet, for sit projektet med undersøgelse af en genetisk variation af et enzym med betydning for omsætningen af homocystein, et projekt der kan være relevant for udredningen af trombosepatienter. Målet for Kristine er foreløbig at kvalificere sig til et Ph.d. stipendium. 

Vinni Dorte Bredahl, bioanalytiker, Patologiafdelingen, Roskilde Amtssygehus for en særlig indsats med implementeringen af nye metoder, specielt FISH, fluorescens in situ hybridisering, i projektet ”Påvisning af HER2 amplifikation og Topoisomerase II amplifikation eller deletion i mammatumorer”

 Abbott-legatet på 10.000 kr. blev givet til Karin Stahr, bioanalytiker, Neurobiologisk Forskningsenhed, Rigshospitalet for sit arbejde med et kvalitetsprojekt der har til formål at validere nogle metoder til at bestemme den fri fraktion af radiomærket sporstof, som er nødvendigt for at kunne kvantificere antallet af hjernens receptorer. 

Fagligt arrangement

Desværre var det ikke muligt for alle medlemmer at deltage i kongressen, men vi vil nu tilbyde en spændende temadag, som vi afholder både i København og Århus, med et interessant og meget ”hot” emne.Temaet begge dage er ”Motion og diabetes”.Det endelige program for dagen i Århus er ikke helt på plads endnu. Det er ikke er muligt for os at få alle foredragsholderne fra København med til Århus, så vi arbejder på at finde nogle foredragsholdere i Århus som kan lægge samme spændende vinkel på dagens emne.  Se vedlagte dagsorden for temadagen.  Temadag i København:Den 6. november 2002 kl. 09.30 – 15.30 Temadag i Århus:Den XX. november 2002 kl. 09.45 – 15.30  

Hjemmeside

Vi har stadig vores hjemmeside, hvor referat og billeder fra kongressen vil blive lagt ud.Adressen er: www.lsb-bio.dk   Med håbet om at se rigtig mange af jer, håber vi på et godt LSB år

På bestyrelsens vegne.Bent Hansen    ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___