Nyhedsbrev 34  

Arkiv LSB Nyt

Nyhedsbrev Nr. 34.

LSB´s 6. kongres maj 2007
Det bliver en begivenhedsrig kongres med nogle meget spændende foredrag af bioanalytikere der kommer godt rundt om og ned i bioanalytikernes arbejde indenfor temaet Cancerudredning- Forskning og Behandling.

Desuden har vi fundet nogle interessante eksterne foredragsholdere, som nok skal bringe spændende vinkler og visioner for arbejdet indenfor temaet på bane. Glæd jer bare.
Vi arbejder i øjeblikket på kongresbogen, som vi sender til alle medlemmer af LSB, straks den er klar sammen med det færdige program.

I disse dage falder en masse praktiske detaljer på plads, og selv fra kassereren lyder tilfredse toner ovenpå arbejdet med den elektroniske be-taling for kongresgebyr og medlemskontingent.

Vi bliver 105 - 110 medlemmer til kongressen.

Vi mangler et par værelser.
Har du tilmeldt dig kongressen sammen med en god kollega har I måske lyst til at dele værelse. Ring eller skriv til Bent Hansen: bent.hansen@rh.regionh.dk / Tlf.: 3545 3214

LEGATER ! - Du kan nå det endnu
Du kan stadig nå at søge legater, både LSB´s Forsknings- og udviklingslegat og Abbottlegatet begge på 10.000 kr.
Legaterne uddeles til generalforsamlingen i for-bindelse med kongressen. I denne forbindelse uddeler dbio desuden Medinorlegatet og Triolablegatet.

Se mere på www.lsb-bio.dk

Indkaldelse til generalforsamling den 10. maj 2007
I forbindelse med LSB´s 6. kongres i Kolding den 10. maj holdes der ordinær generalforsam-ling. Forslag der ønskes behandlet på general-forsamlingen, skal være indgivet til bestyrelsen senest 14 dage inden generalforsamlingen. Alle medlemmer er velkomne.

Dagsorden Valg af dirigent
Åbning af generalforsamlingen
Beretning fra formanden
Beretning fra udvalg.
Forelæggelse af årsregnskab med revisions påtegning til godkendelse
Forslag fra bestyrelsen og medlemmer
Fastsættelse af kontingent
Valg af formand
Valg af bestyrelsesmedlemmer
Valg af revisor og suppleant
Eventuelt

Bioanalytikernes Artikeldatabase
LSB´s bestyrelse arbejder på en database som forhåbentlig vil se dagens lys omkring tids-punktet for kongressen. Den skal rumme information om hvilke bioanalytikere der har publiceret artikler.

Databasen skal blandt andet vise, hvor mange bioanalytikere, der arbejder med udvikling og forskning på højeste niveau indenfor bioanalytikerfaget for derigennem at synliggøre, inspirere og stimulere andre til at deltage i denne faglige udvikling.
Med Bioanalytikernes Artikeldatabase er det håbet, at synliggørelsen af det professionelle arbejde i artiklerne vil bringe den faglige viden ud til en bredere kreds og samtidig give mulighed for at skabe nye netværk for bioanalytikere

På bestyrelsens vegne
Bent Hansen