Nyhedsbrev 33  

Arkiv LSB Nyt

Nyhedsbrev
Nr. 33 Oktober 2006

Temadag: Fra forskning til misbrug
Tid: Tirsdag den 2. november 2006. Kl. 10-15.30
Sted: Auditorium 93, Rigshospitalet, København


VIGTIGT!! Husk af tilmelde dig temadagen
Har du tænkt dig at deltage bedes du tilmelde dig af hensyn til frokost, kaffe og te. -
Der er stadig plads.
I annonceringen i fagbladet dbio er det afsnit hvor der stod at man, af hensyn til forplejningen, skulle tilmelde sig, er desværre faldet ud. Det betyder at vi ikke ved om vi bliver 10 eller 50 til denne spændende dag.
Vi kan selvfølgelig dele 10 frokostboller og et par kander kaffe, men det vil være bedre for temadagen hvis du ringer eller skriver til Bent Hansen, at du har tænkt dig at deltage.

Tilmeld dig hos Bent Hansen senest den 31. oktober 2006
Tlf.: 3545 3214 Email: bent.hansen@rh.hosp.dk

På forhånd tak

www.lsb-bio.dk
Bestyrelsen har arbejdet ihærdigt på at forny og opdatere hjemmesiden.
Søg derfor dine informationer om temadag, kongres og kommende arrangementer her.

LSB´s 6. kongres maj 2007
Tid: 9-10 maj
Sted: Comwell Kolding
Hovedtema: Cancerudredning- Forskning og behandling


Næste kongres holdes på Comwell Kolding.

Vi forventer igen stor interesse, hvilket betyder at vi har måttet sætte en grænse for deltagelsen antal deltagere. Der er en øvre grænse på 150 deltagere inklusiv udstillere, så hvis du vil være sikker på din deltagelse skal du tilmelde dig hurtigst muligt.

Du kan på hjemmesiden www.lsb-bio.dk se om der er ledige pladser.

Temaet "Cancerudredning - Forskning og behandling" er et område som hænger uadskilleligt sammen med en fornem og stærk forskningskultur på laboratorierne. Dette er en mulighed for mange bioanalytikere til at udbrede deres viden om det specielle felt, område eller analyse som de netop arbejder med.
Vi kan glæde os til en kongres med videns-deling gennem foredrag og postere som afspejler en del af udviklingen indenfor dette vigtige felt.

Tilmelding og vigtige datoer til kongressen: Se den udsendte folder eller hjemmesiden.

Generalforsamling 1. juni 2006
Generalforsamlingen i november 2005 blev aflyst og udskudt til 1. juni 2006.

Referat er vedlagt nyhedsbrevet.

Nye medlemmer til LSB´s bestyrelse
Som du kan se ud af ovennævnte, meget korte sammendrag fra generalforsamlingen, er bestyr-elsen nu sammensat af 4 bioanalytikere fra København samt én fra Odense.
Det er ikke bare 2 medlemmer mindre end det optimale antal, men det er også en skæv geografisk fordeling, hvilket vi er meget kede af. Det betyder, at vi har meget vanskeligt ved at arrangere gode kvalitetstemadage og andre arrangementer i f.eks. Jylland hvilket vi beklager dybt.
Der er naturligvis mange gode kræfter vest for Storebælt og vi vil i den kommende tid gøre en indsats for at inddrage nogle af disse således at vi ved generalforsamlingen til den 6. kongres igen kan få en slagkraftig bestyrelse der dækker hele landet med kan tilbyde mulighed for vore jyske kolleger til at deltage uden at skulle rejse alt for langt.
Vi glæder os til at høre fra dig.

LSB´s Forsknings- og udviklings- legat 2006 Du kan nå det endnu
Du kan stadig nå at søge LSB´s Forsknings- og udviklingslegat på 10.000 kr..
Legatet uddeles til temadagen på Rigshospitalet den 2. november 2006.

Se hvordan du søger på www.lsb-bio.dk

Kommende arrangementer
LSB´s bestyrelse holder møde den 25. oktober 2006 og fastlægger her aktiviteten frem til kongressen.
Læs nærmere på www.lsb-bio.dk

Tirsdag den 2. november 2006 - Temadag om Forskning og misbrug

Onsdag - torsdag den 9.-10. maj 2007 - LSB 6. Kongres i Kolding

Program for temadagen den 2. nov. 2006
Programmet er vedlagt nyhedsbrevet.

På bestyrelsens vegne
Bent Hansen