Nyhedsbrev 28  

Arkiv LSB Nyt

Nyhedsbrev
nr. 28 maj 2004

Referat: Temadag om vaccination

København, torsdag den 10. juni 2004.

Temadagen om vaccination på Rigshospitalet var en dag for immunologerne, men vi andre kunne også være med, ikke mindst fordi vi fik en grundig og meget pædagogisk introduktion i vaccinationsimmunologi af Astrid Nørgaard.
Morten Breindahl, gav et meget spændende indlæg om et internationalt projekt, hvis formål er at udvikle en vaccine mod human papillomavirus HPV, der anses for en væsentlig faktor i udviklingen af livmoderhalskræft.
I Danmark har der været utolig interesse blandt forældre, som ønskede at lade deres børn medvirke i vaccinationsprogrammet inden børenenes seksuelle debut. Resultatet kunne han desværre ikke præsentere, da projektet først afsluttes om nogle år.
Peter Henrik Andersen præsenterede os for børenvaccinationsprogrammets historie, og som det ser ud i Danmark netop nu.
Yderligere fortalte ha om begrænsninger og omkostninger ved en sådan massiv indsats. Vi hørte om flere store succer, bla. MFR-vaccine, der hindrer os (vores børn- og børnebørn) i at blive alvorligt syge f mæslinger. Hvis vi skulle have glemtdet, har denne børnesygdom mange liv på smavittigheden.
Lars Peter Nielsen fortalte om influenzavaccinen og de nye vaccinationsmuligheder, der eksisterer med en næsespray, så vi kan undgå at blive stukket. Influenza koster mange sygedage om året, men til trods for , at vaccinen ikke er 100% effektiv, og faktisk nogle år ikke fanger de alvorlige influenza-typer, er der kraftige argumenter for at benytte denne vaccinationsmulighed. Dette gælder især for sundhedspersonale, som er en væsentlig smittekilde for patienterne.
Ali Salanti, der skulle fortælle om udviklingen af vaccine mod malaria måtte desværre melde agbud på selve dagen. Dagens sidste foredragsholder, Hans Jørgen Malling fortalte om hyposensibilisering mod pollenallergi, hvepsestik m.m. Hans Jørgen Malling stak mildest talt hånden i en hvepserede. Han blev mødt med en byge af sprøgsmål,- men han var hyposensibiliseret og kviterede beredvilligt med uddybende svar og meget oplagt i 1½ time, hvor dette emne var en fin parallel til dagens tema om vaccination.
Alt i alt en rigtig god temadag som LSB´s medlemmer vest for storebælt kan glæde sig til .

Temadag om vaccination i Århus aflyst /flyttet til den 19. august 2004

Tilmelding til lsb´s 5. kongres
Der er på nuværende tidspunkt 115 tilmeldte til kongressen, så vi ser frem til en rigtig god kongres.
Vedr. betalingen til kongressen: Sidst i juni udsendes opkrævninger dor deltagelse i kongressen, den 17-18 november. Betalingen omfatter kongresgebyr, forplejning, overnating og festmiddag.
Hvis der skulle være medlemmer, der mener sig tilmeldt til kongressen og som ikke har fået et girokort, bedes disse rette henvendelse til Marianne Käehne.
Vedr. overnating i forbindelse med kongressen: Alle deltagere får enkeltværelse til overnating, med mindre bestyrelsen har rettet henvendelse om andet i god tid inden kongressen.

legater

På kongressen vil der være uddeling af legater. Du har mulighed for at søge LSB's eget legat på 10.000 kr. og Abbott-legatet ligeledes på 10.000 kr. Læs om kriterierne her på hjemmesidne.

Kommende arrangementer
Temadag om etiske aspekter i forbindelse med forskning og udvikling. Odense uge 40-41

På bestyrelsens vegne
Bent Hansen