Nyhedsbrev 27  

Arkiv LSB Nyt

Nyhedsbrev

Nr. 27 MAJ 2004    

Temadage "Vaccination"        

Århus, torsdag den 3. juni 2004.København, torsdag den 10. juni 2004. 
LSB indbyder til to temadage med spændende foredrag om vaccination. Emnet er meget interessant og spænder vidt, så vi har valgt nogle af de vinkler, der netop nu er højaktuelle.
Der er arrangeret en temadag både i Århus og København, så alle har mulighed for at deltage. Dagene bliver lidt forskellige med 6 foredrag på begge dage.

Der vil blive serveret frokost samt kaffe og te formiddag og eftermiddag, så tilmelding er nødvendig.

”Cyberspace”                                  Panik – panik
Vi har opdaget, at tilsagn til foredrag og postere, som er sendt via vores hjemmeside, til kongressen i november er forsvundet ud i den blå luft. Hvis du har sendt dit tilsagn via hjemmesiden skal du rette henvendelse snarest til Bent Hansen.

Nye tiltag for firmamedlemmer                           
Bestyrelsen har på det seneste bestyrelsesmøde vedtaget, at firmamedlemmer af LSB også på temadagene fremover skal have mulighed for at præsentere nye produkter o.s.v, som på kongressen. Dette vil selvfølgelig kun være muligt, såfremt lokaleforholdene ved de forskellige temadage tillader dette. Ligeledes vil firmamedlemmerne blive tilbudt et link på LSB’s hjemmeside. Bestyrelsen har vedtaget dette i et forsøg på at gøre det mere attraktivt for firmaer at være medlemmer af LSB.Firmamedlemmerne vil modtage et brev om dette nye tiltag.  

Uddeling af legater på kongressen,17.-18. november 2004  
På den kommende kongres i Svendborg vil der blive uddelt 3 legater. Det drejer sig om LSB’s eget legat på 10.000 kr. og Abbott-legatet ligeledes på 10.000 kr. Desuden har dbio har bedt om, at få mulighed for at uddele et legat fra Medinor på kongressen. Dbio står selv for udvælgelsen til dette legat. Henvendelse dbio. 
Meddelelse om ansøgning til LSB’s legat og Abbott – legatet udsendes sammen med kongressens foreløbige program senere i maj, og vil desuden kunne ses på vores hjemmeside.   

Medlemsstatus                                                     
LSB har i øjeblikket ca. 425 medlemmer, (det ændrer sig dag for dag i øjeblikket) 1 firma og 30 personlige medlemskaber er blevet slettet pga. manglende indbetaling af medlemskontingent.Dette er selvfølgelig kedeligt, man samtidig har vi fået ca. 25 nye medlemmer i forbindelse med udsendelse af kongresinvitationen.   

Kommende arrangementer                                   
Bestyrelsen har endnu en temadag i støbeskeen. Emnet vil være etiske aspekter i forbindelse med forskning og udvikling. Vi forestiller os, at temadagen kommer til at foregå i Odense i uge 40-41. Derefter løber den 5. kongres af stabelen den 17.- 18. november på Svendborg HotelHusk at tilmelde jer inden den 15. juni til den billige pris på 1950 kr. for medlemmer. Ved tilmelding efter den 15. juni bliver prisen 2350 kr. for medlemmer. 

For de medlemmer, der har givet tilsagn om foredrag eller poster er deadline for indsendelse af abstract: den 1. juni . Datoen er meget vigtig at overholde, idet hele materialet skal samles inden sommerferien og sendes til trykkeren. Bestyrelsen har væres så heldige at få hjælp til dette arbejde fra 2 aktive bioanalytikere fra Rigshospitalet, Anne Jørgensen og Sanne Christiansen. 
De medlemmer, der allerede nu har tilmeldt sig kongresssen samt de medlemmer, der ligeledes tilmelder sig inden 15. juni, vil modtage et brev med anmodning om betaling for kongressen. Brevet vil blive afsendt efter 15. juni, når vi har overblik over antallet af tilmeldte.     

På bestyrelsens vegne
Marianne Käehne og Pernille Jordan.