Nyhedsbrev 24  

Arkiv LSB Nyt

Nyhedsbrev
nr. 24 september 2003

Hvilken herlig sommer vi har haft igen i år. Nu er den dog ved at være brugt og det er tid at kigge lidt frem i kalenderen.

Annoncering af temadage
Apropos at kigge frem i kalenderen er vi i bestyrelsen klar over, at vi var sent ude med nyhedsbrevet til Kvinden i centrum. Vi vil fremover arbejde på at udmelde kommende arrangementer hurtigere, så det bliver lettere for jer at planlægge fri til det, I ønsker at deltage i.
I kan også på hjemmesiden holder jer orienteret om nye tiltag, der endnu ikke er beskrevet i nyhedsbrevene.

"Kvinden i centrum" Temadagene den 12. - 13. juni.
Siden sidste nyhedsbrev har vi afholdt tema-dagene "Kvinden i centrum" i både Århus og København. Det var dejligt, at LSB´s medlemmer fandt frem til disse dage, selv om der i sidste nyhedsbrev manglede tilmeldingsadresser.
Det blev til et par rigtig gode dage og en luksus at få lov at koncentrere sig en hel dag om disse spændende emner.
Hørt efter temadagen. "Det er det bedste arrangement jeg har været til, - man bliver helt høj af sådan en dag".
Til det kan vi tilføje, at det også er en fornøjelse at få lov at planlægge disse temadage med den store interesse og det store fremmøde.

Kalender 2003 - 2004
30. Oktober Temadag om stress samt Generalforsamling.
27. November Temadag i København: Formidling og kommunikation.
Februar 2004 Temadag i Århus: Formidling og kommunikation.

Formidling og kommunikation
København: 27. november 2003 tilmelding til Birgitte Hanel
Århus: Februar 2004 (dato følger i Nyhedsbrev nr. 25)

Resultater, abstrakt, fundraising, præsentation.
Liselotte Højgaard, klinikchef, overlæge dr. med
Birgitte Hanel, bioanalytiker dr. med.

Selskabet har tidligere haft dette emne, som fagligt tema (1998). Årsagen til at bestyrelsen atter vælger dette emne skyldes den rivende udvikling, som bioanalytikerne har haft i de sidste 3-5 år og stadig er midt i. Udviklingen kan aflæses i det stigende antal bioanalytikere, der ikke alene har viden, men også færdigheder til at præsentere deres resultater såvel skriftligt i dbio som på bioanalytikersymposier og kongresser rundt omkring i verden.
Der er mange barrierer fra at have forskningsresultaterne i hus til at give en mundtlig præsentation på engelsk. Hvis man opfatter disse barrierer som led i en proces vil målet givetvis nås. Målgruppen på denne dag er såvel nye som ældre medlemmer, der ønsker at komme gennem disse barrierer i stedet for at opfatte dem som en stopklods. Liselotte (forhenværende redaktør af Ugeskrift for læger) og Birgitte vil konstruere en dag, hvor målet er at deltagerne aktivt erhverver sig viden om, hvorledes et abstrakt skrives, hvorledes man med henblik på at få fondsmidler målretter og relaterer sin viden til "de almindelige bestemmelser", som fonden kræver, for at man bliver tilgodeset og endelig forberedelsen af poster eller foredrag.

Indkaldelse til generalforsamling
I forbindelse med generalforsamlingen afholder vi den næste faglige temadag torsdag den 30. oktober 2003, kl. 11 - 15.30. Kirkesalen, 15. sal i højhuset på Odense Universitetshospital.

Ja du læste rigtigt.
Datoen er den 30. oktober 2003. Pga. sammenfald med andre arrangementer har vi valgt at flytte den faglige dag og generalforsamlingen igen.

Dagen indledes med to spændende foredrag om stress.
Kl. 11.00 - 14.30 faglig temadag om stress
Åse Marie Hansen, ph.d., seniorforsker
Finn Nøhr, Center for Stress
Kl. 14.30 - 15.30 Generalforsamling

Forsknings- og udviklingslegat
En vigtig del af LSB´s virke er muligheden for at tildele legater til bioanalytikere, der udfører selvstændig forskning - og som yder en særlig indsats indenfor faget.
Du kan stadig nå at søge LSB´s Forsknings- og Udviklingslegat, der uddeles på general-forsamlingen i Odense den 30. oktober 2003.
Sidste frist for ansøgning er fredag den 19. september.

Optagelse af laboranter i CVU-Øresund
Baggrund: Som det sikkert er mange bekendt har LSB fået tildelt retten til at udpege en person til Bioanalytikeruddannelsen i Københavns studiebestyrelse. Vi valgte at spørge Else Fischer, tidligere medlem af LSB´s bestyrelse, om hun ville repræsentere faget på vores vegne, hvilket Else Fischer straks sagde ja til. Else Fischer har så oven i købet valgt at være studiebestyrelsesrepræsentant i CVU-Øresund. Dette er en af grundene til, at LSB har såvel adgang som interesse for det, der foregår i CVU-Øresund.
LSB modtog i begyndelsen af august 2003 et notat fra Else Fischer vedrørende: Høring om optagelse af Laborantskolen i CVU-Øresund.

Uddrag af notat modtaget fra Else Fischer:
Ny struktur omkring CVU-Øresund kan få betydning for bioanalytikeruddannelsen.
Efter et ministerielt ønske har ledelsen af CVU-Øresund i København anbefalet, at Laborantskolen i København optages i CVU-Øresund pr. 1 januar 2004. Altså om ganske kort tid. Der er hermed udstukket nogle tydelige signaler og retningslinier for bioanalytikeruddannelsen i fremtiden, - det ligner en beslutning der ikke står til at ændre.

Planen eller visionen er en organisatorisk deling af CVU-Øresund i to søjler, en natur-videnskabelig og en sundhedsvidenskabelig søjle. Målet er, at bioanalytikeruddannelsen i første omgang sammen med Laborantuddannelsen og Procesteknologuddannelsen skal udgøre den naturvidenskabelige søjle med fælles rektor og hver sin uddannelsesledelse.

LSB´s bestyrelse har reageret på denne udvikling ved at skrive vedlagte indsigelse til studiebestyrelsens ekstraordinære møde i København den 18. august 2003, idet vi desværre må tage til efterretning, at udviklingen tager afsæt i økonomi og behovet for omstrukturering af cvu´erne frem for spørgsmålet om, hvordan vi sikrer den bedst mulige uddannelse.

Indsigelse pr. 15. august 2003
Vedrørende ny organisationsstruktur i CVU-Øresund
Vi er i LSB´s bestyrelse (Laboratoriemedicinsk Selskab for Bioanalytikere) blevet informeret om udviklingen i CVU-øresunds sammensætning specielt med henblik på optagelse af laborantuddannelsen og ændringer i strukturen.
Bestyrelsen imødeser udviklingen med stor skepsis, da vi i notatet ikke kan få øje på, at det arbejde der i årevis er gjort for at sikre bioanalytikerne en sundhedsfaglig profil bliver tilgodeset i en ny struktur, hvor bioanalytikeruddannelsen placeres i en naturvidenskabelig søjle sammen med andre uddannelser helt uden tilknytning til sundhedsvæsenet.
Vi ser, at det efter mange år er lykkedes bioanalytikerfaget at få anerkendelse som en højt anset faglig sundhedsuddannelse. Det er en uddannelse i forandring, hvor det naturvidenskabelige indhold naturligvis konstant justeres så det er ajour med den nyeste viden, men også en uddannelse hvor det sundhedsfaglige element til stadighed styrkes, således at bioanalytikerne orienterer sig mere og mere mod de øvrige sundhedsuddannelser.
Udviklingen har grundlag i kravene til dagens sundhedsvæsen om samarbejde på tværs med nedbrydning af barrierer og myter, samordnet kvalitetssikring, sammenkædning af funktioner, nye opgaver og inddragelse af patienten som aktiv medspiller.
Beslutningen om placering af bioanalytikeruddannelsen i en ren naturvidenskabelig søjle hvor flere uddannelser samles med en ledelse i form af én rektor vil ikke naturligt styrke den fortsatte udvikling med fælles faglig undervisning indenfor de sundhedsfaglige uddannelser.
Det er bestemt med bekymring vi ser, at udgangspunktet tager afsæt i CVU´ernes behov for ændret struktur og organisation frem for hensynet til uddannelsernes naturlige udvikling indenfor deres aktuelle arbejdsområder.

Med venlig hilsen


På bestyrelsens vegne.
Birgitte Hanel og Bent Hansen