Nyhedsbrev 23  

Arkiv LSB Nyt

Nyhedsbrev
Nyhedsbrev Nr. 23 Maj 2003

Et herligt langt forår er ved at være brugt og vi kan glæde os til en sommer der forhåbentlig giver mange af de gode sommeraftener vi kan huske fra sidste sommer.

Temadage
"
Kvinden i centrum"
Dette nyhedsbrev indeholder ingen referater af tidligere arrangementer, men skuer udelukken-de fremad fordi det nu (næsten) er lykkedes at få det næste arrangement på plads med alle foredragsholderne.
Det bliver igen et heldagsarrangement og som sidst afholdes det både i Århus og København.

I kan godt begynde at glæde jer og sætte kryds i kalenderen. Temadagene hedder "Kvinden i centrum", og kommer ind på spændende vinkler på kvindens liv og muligheder i 2003.
Vi vedlægger sammen med dette nyhedsbrev også programmet for både København og Århus så du kan se hvad der skal ske.
I skrivende stund er Århusdagen dog ikke helt på plads, og der kan derfor forekomme enkelte ændringer i programmet.
Programmerne for begge dage kan ses på LSB´s hjemmeside der opdateres straks der er ændringer, og her vil du også snart kunne finde det helt færdige program for dagen i Århus.

Generalforsamling
Ny dato - Ny dato - Ny dato - Ny dato
Vi skrev i sidste nyhedsbrev, at LSB holder generalforsamling den 2. oktober.
Denne dag har dbio valgt at invitere alle kredsbestyrelserne til en temadag og vi har derfor valgt at flytte dagen.
Generalforsamlingen holdes torsdag den 23. oktober 2003 i Odense.

Legater
LSB´s Forsknings- og udviklingslegat

Så er det igen tid til at søge legat. På den kommende generalforsamling uddeles LSB´s Forsknings- og udviklingslegat. Legatet er på 10.000 kr. På hjemmesiden under legater står kriterierne for tildeling af legatet og hvordan du søger det.

Kalender 2003
Torsdag den 12. juni: "Kvinden i centrum" i København.
Fredag den 13. juni: "Kvinden i centrum" i Århus.
Torsdag den 23. oktober: Temadag og generalforsamling i Odense
November Temadag: Formidling og kommunikation Vi håber at se rigtig mange af jer til et par gode arrangementer.

På bestyrelsens vegne.
Bent Hansen