Nyhedsbrev 22  

Arkiv LSB Nyt

Nyhedsbrev
Nr. 22 marts 2003


Efter en lang og til tider hård vinter, hvor børnefamilier og barnlige sjæle (de findes vel også i vores kreds) kunne have ønsket sig mere sne, er det nu endelig forår. Det tegner til at blive et dejligt langt forår.

LSB afsluttede sidste år med meget stor aktivitet, først med den spændende kongres og dernæst med imponerende fremmøde til tema-dagene "Motion og diabetes" i både Århus og København.

Temadage "Motion og Diabetes"
Med 55 tilmeldte i København og 80 tilmeldte i Århus, blev det en succes at kaste sig over temaet, der har stor bevågenhed i dagspressen. Mange bioanalytikere er beskæftiget med disse områder. Programmet for dagene med henholdsvis 6 og 5 foredragsholdere der hver kom med deres meget spændende og interessante vinkler på emnet gav en god kombination, hvor emnet blev dækket bredt og nuanceret.

Diabetes og livsstilssygdom
På verdensplan er der sket en tilvækst i diabetes type-2 på 25 % over 10 år!
Ifølge WHO vil 70 % af alle dødsfald i 2020 skyldes livsstilssygdomme!
I Danmark er der 120.000 med kendt og 100.000 med en uopdaget diabetes type-2, som det tager 5-10 år at udvikle.
En stor dansk børneundersøgelse viser tydelige symptomer på diabetes type-2 hos 9-16 år gamle børn.

Livsstil og motion
Det er altså allerede i konsultationsværelset, når vordende forældre møder op med deres egne livsstilssygdomme, at der skal informeres om "det sunde liv": sunde motions og -spisevaner og ingen rygning.
Der er en masse gevinster ved at dyrke motion. Selv den mindste form for aktivitet er bedre end at være inaktiv. Motion har en gunstig virkning på så mange forskellige processer i kroppen, at ingen medicin kan hamle op med denne multifaktorielle virkning. Bivirkningerne er, at man bliver afhængig af den.
Det ideelle er 5 x ½ time om ugen samt styr-ketræning 2 x om ugen. Ribe amt er ved at få godkendt konceptet "Motion på Recept", hvor patienter efter individuel bedømmelse henvises til at dyrke motion under kyndig vejledning i stedet for at få medicin. I relation til diabetes vil regelmæssig motion øge insulinsensitiviteten. Dette påvirker glukose-optagelsen og lipidprofilen samt forebygger dermed hjerte- og kredsløbssygdomme, som er en af de mest betydende risikofaktorer.
Uanset træningstilstand går det nedad bakke med formkurven med alderen for alle. Derfor gælder det om at have så meget kondition og fysisk styrke som muligt at miste af. Hos ældre kan en god kondition og trænet muskulatur, blive de afgørende faktorer for, hvor længe man kan forblive selvhjulpnen.

Motion-information
Såfremt man ønsker mere information om motion og træning, er der særdeles god vejledning at hente på www.motiononline.dk
, hvor der desuden er knyttet mange værdifulde links til naturvidenskabelige hjemmesider, tidsskrifter og institutioner. En anden hjemmeside er www.dasfas.dk, som er Dansk Selskab for Fysisk Aktivitet og Sundhed. De afholder ca. 4 temaeftermiddage om året, og det er gratis at være medlem.

Kommende arrangementer
Juni
Kvinden i centrum er overskriften for næste temadag, der også bliver afholdt som hel-dagsarrangementer. Begge dage er endnu under planlægning følgende emner er med i overvejelserne: cervix cancer, mammaecancer, hormonbehandling af kvinder, plastkirurgi både på "godt og ondt", spiseforstyrrelser og præimplantationsdiagnostik.
Dagen rundes af med opsamling, overblik og perspektivering. - Det bliver spændende at se hvem vi finder til den opgave! Du vil høre nærmere, når dagene er endelig planlagt.

Oktober
Den 2. oktober holder LSB generalforsam-ling, og denne gang i Odense. Dagen tilrettelægges med et yderst interessant emne på dagsordenen. Vi overvejer et tema, der hedder "Vaccination"

November
Med bioanalytikere helt fremme i skoene til kongresser og symposier fx Tromsø, Århus og Rigshospitalet, skal efterårets sidste LSB-arrangement ruste os til at kommunikere endnu bedre.

Legater

LSBs Forsknings- og udviklingslegat
På den kommende generalforsamling uddeles LSB´s Forsknings- og udviklingslegat. Legatet er på 10.000 kr.

Abbott-legatet
På LSB næste kongres i foråret 2004 uddeles Abbott-legatet, ligeledes på 10.000 kr.

Hjemmeside
Hjemmesiden har fået nye redaktører. Hidtil har hjemmesiden professionelt været styret af Inger Juncker, men den er nu overtaget af Dorthe Ejersbo og Marianne Schou.
Har du gode ideer eller rettelser til hjemmesiden, er du velkommen til at rette henvendelse til Dorthe eller Marianne.

Bestyrelsen vil gerne takke for jeres opbakning i det forløbne år. En opbakning der er afgørende vigtig for gode arrangementer.

På bestyrelsens vegne.
Bent Hansen
formand