Nyhedsbrev 19  

Arkiv LSB Nyt

Nyhedsbrev

Nr. 19 maj 2002


Så er det igen ved at være tid til kongres !
Hvis vi tænker vi tilbage på LSBs 3. kongres i Kolding, som var en stor succes både med hensyn til de mange spændende faglige indlæg og hele stemningen omkring kongressen, kan vi godt begynde at glæde os.
Den 4. kongres foregår den 2. - 3. oktober 2002 i Kolding, og temaet er biomedicin.
Med dette nyhedsbrev får du information om hvor, hvornår og hvordan du kan tilmelde dig kongressen.

Siden sidste nyhedsbrev, har LSB afholdt temadage med følgende 2 emner:
Patienten som kunde
Adfærd, kropssprog og kommunikation.
Temadagene har været afholdt i henholdsvis Århus og København, og det sidste emne har vi p.g.a. den store tilmelding måttet gentage i Odense.

Patienten som kunde: Disse temadage var nogle spændende dage hvor Anne Qwist, som er ledende bioanalytiker på Skejby Sygehus og med baggrund i et studium samt egne erfaringer, gjorde rede for patientens retsstilling. Denne jura som almindeligvis kan være lidt tør med mange paragraffer blev gjort levende og virkelighedsnær så aktindsigt, patientinformation og informeret samtykke blev spændende og særdeles vedkommende, også selvom det ikke jobmæssigt berører så mange bioanalytikere direkte. Udfordrende spørgsmål til tilhørerne i salen om hvor meget og hvilken information der skal gives i givne situationer, pressede tilhørerne til at forholde sig til, hvornår der skal informeres om worst case, - om bivirkninger eller risici ved en given behandling osv.
Det var stof til eftertanke som enhver bioanalytiker kunne tage med hjem og anvende, også selv om de fleste bioanalytikeres kontakt med patienterne er af kortvarig karakter.
Anden del af temadagen med patienten som kunde der handlede om kvalitetsledelse, og hvordan vi sikrer vejen til en bedre kvalitet i sundhedsvæsenet var ligeledes spændende og absolut interessant i disse tider hvor akkreditering presser sig på, lokalt, på de enkelte laboratorier og sygehuse, såvel som på landsplan.

Adfærd, kropssprog og kommunikation var overskriften på det andet tema. Temaet blev formidlet på en humoristisk og særdeles underholdende facon af Vibeke Arensbak.
Vibeke Arensbak kunne på en helt forrygende måde fortælle, så teorier og hendes store viden om adfærd, kropssprog og kommunikation blev noget vi alle kunne forstå og forholde os til. Vibeke Arensbak supplerede sin viden om adfærd, kropssprog og kommunikation med et bredt repertoire af historier og oplevelser indsamlet fra hverdagen i det virkelige liv. En vidunderlig evne til at få øje på de små, og store, ting og hændelser i hverdagen som kan glæde og skabe tryghed eller vække bekymring og skabe uro.
Vibeke Arensbak var utrolig dygtig til at formidle denne viden og gøre tilhørerne bevidste om deres egen og andres verbale og non-verbale kommunikation. Gennem historier og øvelser med udvalgte tilhørere viste Vibeke Arensbak hvordan selv de mindste bevægelser, holdninger, stillinger m.m. kunne påvirke mennesker i dialog, hvilke signaler der sendes - og modtages uanset intentionerne bag.
Adfærd, kropssprog og kommunikation er et evigt aktuelt emne, der af Vibeke Arensbak blev behandlet på en måde så deltagerne efter temadagen, i samtaler konversation og dialog mange gange vil tænke på sit eget eller den andens blik, signaler, afstand, korslagte ben, åbne hænder osv. osv. En spændende, sjov og meget lærerig dag.

Kommende arrangementer:
Kongressen den 2. - 3. oktober kræver megen opmærksomhed og vil derfor være det næste der står på dagsordenen.
Information om kongressen vil du naturligvis få tilsendt, men du kan også bruge LSBs hjemmeside: www.lsb-bio.dk
Vi har fået mange tilbagemeldinger fra bioanalytikere der vil fremlægge i form af et foredrag eller en poster, og det ser ud til at blive en spændende kongres.

LSBs Forsknings- og udviklingslegat:
På den kommende kongres vil der blive uddelt 2 legat-portioner.

Abbott-legatet:
har vi også den glæde at kunne uddele.

Klik ind på
hjemmesiden vedrørende ansøgning om, og kriterier for tildeling af de to legater.

Vi håber at se rigtig mange af jer, til LSBs 4. kongres.

På bestyrelsens vegne.
Mette Thomsen og Bent Hansen.