Nyhedsbrev 18  

Arkiv LSB Nyt

Nyhedsbrev
Nr. 18 januar 2002


Godt nytår ønsker vi alle LSB´s medlemmer. År 2002 bliver uden tvivl et spændende fagligt år. Der bliver stillet mange kritiske spørgsmål til det danske sundhedsvæsen. Det giver mange udfordrende og spændende opgaver til vores fag. Vi vil i LSB i årets løb sætte fokus på nogle af disse udfordringer med temadage, foredrag og diskussioner. Endelig skal vi i efteråret afholde kongres. Vi glæder os til arrangementerne og håber at se rigtig mange af jer.

Referat fra temadagen Fra undren til forskning i Odense den 20. september 2001. Der var stor tilslutning til dagen. Det er åbenbart et emne der har stor interesse i denne tid, - og det er jo dejligt.
Kirsten Villadsen (KBA.-Skejby Sygehus), Susanne Nielsen (Pat. Inst. - Næstved Sygehus), Marianne Nielsen (Neuropatologisk laboratorium - Rigshospitalet), Marianne Kjær (Idrætsmed. Inst. Syd Dansk Universitet), Annelise Olsen (Pat. Inst. - Odense Universitetshospital) og Erik Høst (Fertilitetsklin. Herlev Amts Sygehus) var inviteret til at komme med indlæg om dagens emne.
De fortalte spændende og inspirerende om processen og forløbet i deres forskning og projekter.

Temadagen var bygget op i flg. faser: Idéfasen, planlægningsfasen, arbejdsfasen, og publikationsfasen.
Alle foredragsholderne førte, meget indlevende, tilhørerne gennem processen i deres egne projekters forløb og gav mange erfaringer, svar på og ideer til hvordan konkrete problemer og situationer kunne håndteres. Tilhørerne, blandt hvilke der givetvis sad mange kommende forskningsbioanalytikere, havde mange spørgsmål. Det var oplagt også de rigtige folk at spørge, så vi blev klogere på mange af de fokusområder der er når man vil forske: Er min ide god nok? - Hvordan kommer jeg i gang? - Hvordan søger man penge? - Hvordan søger man viden? - Hvordan får man tid i hverdagen? osv. osv.… Det var en spændende dag med et meget aktuelt emne som kunne tages op igen, og - måske gentages! I kan læse mere om dagen på vores hjemmeside http:// lsb-bio.dk

Kommende arrangementer:
For at gøre rejsetiden så kort som mulig prøver vi at holde temadage med samme emne både øst og vest for Storebælt.
Første temadag bliver i Århus den 5. februar og i København den 28. februar. Patienten som kunde er eftermiddagens tema. Patientens retsstilling med aktindsigt, information og samtykke bliver stadig forandret. Er kvalitetsledelse en af vejene til en bedre kvalitet i sundhedsvæsenet? Dette vil ledende bioanalytiker Anne Qwist give sit bud på. Så sæt kryds i kalenderen og mød op. Se den medsendte invitation.

Der er et stort behov for, at vi bliver gode/professionelle til at formidle vores fag. Vi har alle brug for at fremlægge forskellige projekter i dagligdagen på laboratorierne og i andre større forsamlinger. Derfor fortsætter vi vores seminarer med formidlingens svære kunst. Den 3. april

i Århus og den 18. april i København vil vi afholde seminar med en meget spændende og inspirende pige,Vibeke Arensbak. Seminarets titel vil være: Adfærd, kropssprog og kommunikation. Fra andre temadage indenfor samme område ved vi, at mange har fået stort udbytte af at lære om formidling og afprøve det lærte i praksis. Se den medsendte invitation.

Første annoncering af den 4. kongres i LSB:
Efterårets store LSB begivenhed er afholdelse af den 4. kongres. Den holdes som sidste gang "lige midt i" Danmark, nemlig i Kolding. Hovedemnet for denne kongres er Biomedicin. Vi håber på at rigtig mange af jer har lyst til at deltage og også, at I har lyst til at bidrage med faglige input i form af postere og mundtlige foredrag. Tilmeld jeres bidrag inden den 15. marts, så vil vi derefter lave et spændende fagligt program. Abstrakt til kongresprogrammet skal først være indsendt i juni, så der er god tid.
Da vi forventer, at vi kan få mange firmaer til at deltage i firmaudstillingen, bliver der også mulighed for at se mange nye produkter til laboratorierne.

På bestyrelsens vegne
Vibeke Stenbroen Winter
formand for LSB.