Nyhedsbrev 17  

Arkiv LSB Nyt

Nyhedsbrev
Nr. 17 august 2001


Med håbet om en vel overstået sommerferie, ser vi frem til en ny sæson i Laboratoriemedicinsk Selskab for Bioanalytikere (LSB).

Siden sidste nyhedsbrev, har der været afholdt temadag med emnet Diabetes og generalforsamling.

Første oplægsholder var overlæge Ole Hother fra Diabetesforskningscentret på Odense Universitets hospital.
Flere og flere får diabetes. Det er dyrt og det giver en forringet livskvalitet. I dag er der ca. 140.000 med diagnosen diabetes og man formoder, at der er ca. 40.000 udiagnostiserede. Type 1 diabetes er insulinkrævende. 10-20% har denne sygdom. Ca. 2/3 skyldes mangelsygdom i skjoldbrudskirtlen og 1/3 skyldes arvelige egenskaber, betændelse og/eller autoimmunitet. Type 2 diabetes er alvorligere end tidligere antaget. Livslængden forkortes og livskvaliteten forringes. Sygdommen skyldes nedsat enzymfølsomhed, som kan skyldes en række faktorer bl.a. genetiske, overvægt, forstyrrelser i lipidstoftskiftet eller præklinisk hjertesygdom. Ole Hother mente at der burde indføres et screeningsprogram fra 45 års alderen. Og husk så kære LSB-medlemmer, at hvis man lever spartansk og arbejder hårdt får man ikke type 2 diabetes. Dvs. livsstilen er en vigtig faktor.

Næste indlæg stod 2 bioanalytikere for, nemlig Lone Hansen og Charlotte Olsen fra Odense Universitetshospital. Det omhandlede planlægning af projekter - og alt hvad det indebar af indkøb og aftaler. Patientkontakten var i dette tilfælde noget, der fyldte meget i deres arbejde.
Temadagen sluttede med noget yderst avanceret - molekylærbiolog Klaus Brusgaard talte om hyperinsulinæmi. Det er patienter, der udskiller for meget insulin med et lavt blodsukker som følge. På verdensplan har 30-50.000 mennesker med denne defekt i de insulinproducerende ø-celler. Behandlingen kan være, at fjerne deres pankreas - dvs. gøre dem til 100% diabetikere. Sygdommen findes i en mild og en svær form. Den ene går over og den anden dør man af.
Ved høj glukokinase aktivitet trækkes sukkeret ind i cellen, hvorved plasmaglukose bliver lavt. Hvis man kender mutationens art i glutamatdehydrogenasegenet, kan man mere kvalificeret planlægge behandlingen. Det er altså ikke altid nødvendig at fjerne pankreas, idet man også har en medicinsk behandling.
En spændende dag, og selvom man ikke er diabetes-specialist, var foredragene så pædagogiske og gode, at selv en ikke kyndig kunne få noget ud af det.

Generalforsamling:
Beretningen blev enstemmigt vedtaget, regnskabet godkendt, og der var ingen forslag fra medlemmerne. 3 bestyrelsesmedlemmer var på valg: Marianne Kähne og Dorthe Ejersbo ønskede begge at genopstille og blev valgt. Gerda Thomsen ønskede ikke at genopstille. Bent Hansen fra Rigshospitalet ønskede at stille op og Bent blev valgt.
Fra LSB skal der lyde en stor tak til Gerda for hendes store arbejde i bestyrelsen. Gerda har været med til at stifte LSB, og været bestyrelsesmedlem siden da.
Bestyrelsen konstituerede sig: Formand Vibeke Stenbroen Winter Næstformand Anne Qwist Kasserer Marianne Käehne Bestyrelsesmedlem Inger Juncker Bestyrelsesmedlem Dorthe Ejersbo Bestyrelsesmedlem Bent Hansen Bestyrelsesmedlem Mette Thomsen - udpeget af dbio.

Kontingentet blev som sidste år 175 kr. for enkelt personer og 2500 kr. for firmaer og institutioner. I vil få opkrævning via PBS i september måned.

LSB-legatet:

Desværre blev legatet ikke uddelt i år, da der ikke var kvalificerede ansøgere. Næste år glæder vi os til at uddele dobbelt portion - til én eller flere ansøgere. Vi håber, at I vil være opmærksomme på, og have interesse i at søge LSB-legatet.

Kommende arrangementer:
Den 20. september holdes i Odense en spændende temadag med titlen:" Fra undren til forskning - fra ide til projekt"
Se separat invitation.

Temadag i november: Emnet er endnu ikke helt fastlagt, men vil være inspireret af nogle af de gode faglige foredrag, der var på NML kongressen i maj måned.

Temadag i februar:
Hvorfor er kvalitetsudvikling nødvendig?

I øjeblikket er en temaeftermiddagen ved at blive planlagt.

Fra en tidligere spørgeskemaundersøgelse ved vi at selskabets medlemmer har et stort ønske om lære om formidlingens svære kunst. Det gælder både skriftlig og mundtlig formidling. Derfor følger vi op på tidligere temadagene om forskellige former for formidling. Denne gang vil det handle om hvor stor betydning kropssproget har for at få et budskab frem. Det er uden tvivl noget vi alle kan lære af.

Fra dette efterår starter planlægningen af næste års kongres. Vi kan allerede nu oplyse at den igen afholdes på Scanticon i Kolding. Det er et centralt sted, og vi var yderst tilfredse med stedet sidste år. Her er der gode forhold både for kongresdeltagerne og for vores udstillere. Kongressen vil finde sted den 2.-3. oktober år 2002. Kongressens emne arbejder vi stadig med, men i løbet af efteråret vil første announcement blive sendt ud. Vi glæder os allerede, og vil prøve at leve op til sidste års succes.

Husk at bruge hjemmesiden, som vi vil prøve at gøre lidt mere levende.
Dine forslag til arrangementer er altid velkomne. Adressen er: www.lsb-bio.dk Med håbet om at se rigtig mange af jer, håber vi på et godt LSB år.

På bestyrelsens vegne.
Anne Qwist og Vibeke Winter.