Nyhedsbrev 15  

Arkiv LSB Nyt

Nyhedsbrev
Nr 15 2000.

Med dette nyhedsbrev vil vi gerne ønske Jer alle en god jul og et godt nytår og berette hvilke aktiviteter der har været afholdt i efteråret, og lidt om de første arrangernenter der bliver afholdt i januar og februar måned.

Temaeftermiddage i efteråret:
Ekstra temadag om mundtlig formidling
blev afholdt på Skejby Sygehus i oktober måned. Lektor Lone Kirkegârd indledte veloplagt om bevidstgørelse, brug af stemmens kraft, og ikke mindst om, hvordan man får andre til at lytte efter hvad man siger. Der er ingen tvivl om at der stadig er et stort behov for at høre om formidling i alle dens faser

Hjernens receptorer og deres betydning ved neuropsykiatriske sygdomme og ved misbrug, sherunder ecstasy.

Eftermiddagsmødet blev afholdt i
Kbh. og i Århus med ca. 70 deltagere. Det var virkelig dygtigere og meget motiverede foredragsholdere, som gav os et indblik i receptorverdenen indenfor neurologi og psykiatri. Det var spændende at høre om hvor stor betydning receptorer har ved Alzheimer og Parkinson sygdomme, skizofreni, depression og OCD. At rygning er det mest vanedannende rusmiddel, var vist en overraskelse for de fleste hvorimod ecstasy tilsyneladende ikke er sâ vanedannende som rusmiddel. Eftermiddagen i Århus sluttede med en rundvisning på Kunst Museet og det historiske museum pa Psykiatrisk Hospital. Meget spændende eftermiddage, som dog gerne kunne have haft lidt flere tilhørere.

Er start kl. 13 for tidligt for tema-eftermiddagene?
Hvis I har gode ideer om tidspunktet og emner vil vi selvfølgelig gerne høre fra Jer.

Det nye år starter med to temadage om: Nyt om klinik og biokemi ved trombofili.
Temadagen VEST for Storebælt afholdes Onsdag den 24. januar kl. 13-16 i Århus på Skejby Sygehus, auditorie B. Foredragsholderne vil komme fra Center for Hæmofili og Trombose, Skejby Sygehus.


Trombose og trombofili.

13.00-13.30 Trombosesygdomme, klinik og følgetilstande.
Jørgen Ingerslev.
13.30-14.00 Trombofili - hvad er det? og hvilke risikofaktorer er relevante i år 2001?
Jørgen Ingerslev.
14.00-14.20 Kaffepause.
14.20-14.50 Tromboseudredning - koagulationsanalyser og kvalitetskontrol. Connie Juhler.
14.50-15.20 Behandlingsmuligheder ved hyperhomocysteinæmi.
Liselotte Sabroe Ebbesen.
15.20-15.40 Trombose - behandlingsmetoder og laboratoriekontrol.
Jørgen Ingerslev.
15.40-16.00 Ny vin på gamle flasker - trombelastografi.
Benny Sørensen.

Temadagen ØST for Storebælt afholdes
Torsdag den 22. februar 2001 kl. 13.30-16.30 - sted og program følger.
Foredragsholderne kommer fra Koagulationslaboratoriet på Københavns Amts Sygehus i Gentofte.
Overskriften på temaeftermiddagen vil være:
Udredning af risikofaktorer ved arterielle og venøse trombose
- valg af analyser
- valg af patientbehandling
- edb program til valg af rette analyser

På bestyrelsens vegne
Anne Qwist og Vibeke Winter.