Nyhedsbrev 14  

Arkiv LSB Nyt

Nyhedsbrev
Nr. 14 2000.

Med håbet om en vel overstået sommerferie, ser vi frem til en ny sæson i Laboratorie- medicinsk Selskab for Bioanalytikere (LSB). Siden sidste nyhedsbrev, har der været afholdt kongres og generalforsamling.

Kongres og generalforsamling.
Det var en stor oplevelse for de 120 medlemmer der deltog i VSHs 3. kongres i Kolding i april. Hovedemnet var Molekylær Medicin, kvalitet og ledelse. Indlæggene var en blanding af indbudte foredragsholdere og bioanalytikere, som alle gjorde det meget professionelt. I forbindelse med den store spændende firmaudstilling var der posterudstilling med 19 postere af høj faglig kvalitet. Det var 2 inspirerende dage med stort fagligt udbytte og tid til kollegialt samvær. Vi vil alle sent glemme opholdet på Koldinghus. Kongressen sluttede med generalforsamling i VSH, hvor selskabets nye navn, Laboratoriemedicinsk Selskab for Bioanalytikere blev vedtaget.
Beretningen blev enstemmigt vedtaget, regnskabet godkendt, og der var ingen forslag fra medlemmerne. Der kom ingen nye medlemmer i bestyrelsen, men formanden opfordrede til, at der på næste generalforsamling vii være nye medlemmer, der har lyst til at træde ind i bestyrelsen. Specielt mangler der bestyrelsesmedlemmer fra Sjælland. Bestyrelsen består af: Formand Vibeke Stenbroen Winter
kasserer Marianne Käehne
næstformand Anne Qwist
bestyrelsesmedlem Inger Juncker
bestyrelsesmedlem Dorthe Ejersbo
bestyrelsesmedlem Gerda Thomsen
samt en repræsentant fra dbio som endnu ikke udpeget.
Bestyrelsen foreslog en kontingentforhøjelise på 25 kr., så kontingentet nu er 175 kr. for et års medlemskab. Grunden til kontingentforhøjelsen er, at kontingentindbetalingen overgår til PBS for at lette kassererens arbejde. I vil derfor få tilsendt et girokort fra PBS i september måned.

Kommende arrangementer

9. okt. Temadag om Mundtlig formidling.
Pga. den store søgning til de 2 temadage om Mundtlig formidling ved lektor Lone Kirkegård i foråret, gentages dette den 9. okt. på Skejby Sygehus. Der er allerede en venteliste, men der bliver muligvis få ledige pladser.Tilmelding ved henvendelse til Gerda Thomsen på tlf. 3545 2380

November:
Hjernens receptorer ved neuropsykiatriske sygdomme og misbrug, herunder Ecstacy.

Temaeftermiddagene vii blive afholdt øst og vest for Storebælt og planlægges afholdt på Rigshospitalet og på Psykiatrisk Hospital i Risskov.

Januar:
Nyt om klinisk og biokemi ved thrombofoli.
Temaeftermiddagene afholdes på Herlev- og Skejby Sygehuse.(På Skejby Sygehus den 24. januar 2001.)

April:
Generalforsamling og faglig dag.

Emnet for den faglige dag bliver "Er vi klar til de genetiske tests, som kortlægningen af det menneskelige genom lægger op til ?". Afholdes i Odense.

Maj:
Hvordan skaffer man penge til forskningsprojekter eller efteruddannelse?


Indlæg ved bioanalytikere, der har erfaring med at søge om midler til kongresser, forsknings-og udviklingsprojekter. Tilmelding til ovenstående arrangementer følger senere.

På bestyrelsens vegne
Vibeke Stenbroen Winter og
Marianne Käehne.