Højaktuel frontlinieforskning  

Arkiv Aktiviteter

LSB – Temadag

Højaktuel frontlinieforskning fra laboratorieverdenen

Torsdag den 22. maj 2008 .  Kl. 10.00 - 15.45

Auditoriet , Hovedvejen 14
Frederiksberg Hospital
København          

10.00
Kaffe/te og friske rundstykker

10.25
Velkommen
Birgitte Hanel, LSB

10.30
Forskningens rolle i udvikling af laboratoriespecialerne
Jens Rehfeld, professor og laboratoriechef, Klinisk Biokemisk Afd., Rigshospitalet

11.15
Prionsygdomme og Kreutzfeld Jacobs Syndrom
Udviklingen af diagnostisk test.
Henning Laursen, overlæge dr.med.; Patologiafdelingen, Rigshospitalet

12.00
Frokost

13.00
Udredning af hæmoglobinopatier
Jens Bundgaard, biokemiker; Klinisk Biokemisk Afd., Rigshospitalet

13.45
Revideret svangreprofylakse
Nye muligheder i føtal immunhæmatologi
Morten Dziegiel, overlæge; Klinisk Immunologisk Afd. Blodbanken Rigshospitalet

14.30
Kaffe/te og kage

15.00
Kroniske biofilminfektioner
Niels Høiby, Prof. Overlæge, Klin. Mikrobiologisk Afd. Rigshospitalet

15.45
Tak for i dag
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___