Nyhedsbrev 35  

Bioanalytikernes Artikeldatabase

LSB´s Forsknings- og udviklingslegat 2008

Kommende arrangementer

LSB-Nyt 35
April 2008
Temadage:
Den 15. maj - Cancerdiagnostik
Sted: Auditoriet Bjerget, Beridderbakken, Vejle Sygehus

Den 22. maj Højaktuel frontlinjeforskning fra laboratorieverdenen
Tid: Sted: Auditoriet, Hovedvejen 14, Frederiksberg Hospital, København

Ny hjemmeside og nyt logo
Det er bestyrelsens ønske at LSB´s hjemmeside skal være omdrejningspunktet for selska-bet. Her skal man kunne orientere sig og få overblik over alle aktiviteter i LSB og få direkte links til relevante hjemmesider for bioanalytikere.
Med oprettelsen af Bioanalytikernes Artikel-database var det naturligt at give hjemmesiden en tiltrængt fornyelse. Det blev i stedet til en hel ny hjemmeside, som med et helt nyt image forhåbentlig vil blive favoritside hos bioanalyti-kerne Vi fandt samtidig, at tiden var inde til at løfte hjemmesiden og LSB med et helt nyt logo, som kan symbolisere fagets mange muligheder. Tilpasset nye friske farver har vi fået designet et logo, som vi glæder os meget til at præsentere den 15. august 2008.

Bioanalytikernes Artikeldatabase åbner den 15. august

Bioanalytikernes Artikeldatabase skal som tidligere beskrevet bl.a. vise, hvor mange bioana-lytikere, der arbejder med udvikling og forsk-ning på højeste niveau indenfor bioanalytiker-faget, og synliggøre, inspirere og stimulere andre til at deltage i denne faglige udvikling.

Databasen, som får premiere den 15. august 2008, forudsætter indsamling af oplysninger om, hvem der har publiceret faglige artikler.

Har du publiceret faglige artikler i internationalt anerkendte tidsskrifter eller i fagblade "danske bioanalytikere" kan du blive optaget i databasen.

Send en mail til Esben Skovsted eller Cilia Sindt med informationerne i nedenstående oversigt " esben.skovsted@shs.regionsyddanmark.dk " cilia.sindt@vgs.regionsyddanmark.dk

Fulde navn: Columbine Ludovikka Hansen

Funktion/Stilling: Bioanalytiker Afdeling (Afdeling hvorfra arbejdet udgår) Kardiologisk Laboratorium

Institution: (Institution hvorfra arbejdet udgår)
Ærø Sygehus

Artiklens titel: (Skrives fuldt ud)
The morphology of the hart in sportsmen on Ærø

Tidsskrift / fagbladets navn: (skrives fuldt ud)
Journal of applied physiology

Eksakt placering i tidsskrift: (Årstal, volume, issue, supplement, side………) 2008, volume 201(1): 19-23

Årstal for publicering:
2008

Keywords: (3-5 keywords som ikke indgår i artiklens titel)
ECG, rowers, blood pressure, adults, hypertrophy

Forfatterkategori: (Angiv om du er)
1. forfatter 2. forfatter 3, 4, 5, …… forfatter sidste forfatter

Er der økonomisk tilknytning til virksomhed eller organisation, som kan indebære en interessekonflikt - Ja/Nej:
Nej

Vind 3 flasker god rødvin
Blandt de 25 første der indsender information om deres faglige artikler udtrækker vi 3 som får tilsendt 3 flasker god rødvin.

LSB´s Forsknings- og udviklingslegat 2008
LSB´s Forsknings- og udviklingslegat på 10.000 kr.. uddeles i forbindelse med temadag og generalforsamling september, oktober 2008 i Vejle.

Se hvordan du søger på www.lsb-bio.dk

Ansøgningsfrist 8. august 2008

Kommende arrangementer
" Sept.-Okt. 2008: Generalforsamling og temadag i Vejle
" Okt.-Nov. 2009: LSB´s 7 kongres

På bestyrelsens vegne
Bent Hansen