Program  

LSB´s 10. kongres
Lokomotivværkstedet
28. - 29. sept. 2016

Kongresindbydelse  

Pris og tilmelding til kongres

Foredrag og poster  

Abstractkrav

Fripladser 

Program LSB´s 10. kongres

DEKS og CPHLabMed

Deltagerliste

Praktiske oplysninger

 

Foreløbigt program til LSB´s 10. kongres 

DAG 1 - Program - Onsdag den 28. september 2016

10.00

Registrering

11.00 – 11.10

Åbning ved Gitte Henriksen og Bent Hansen

11.10 – 11.55

Telemedicin - Krav og effekt
Kristian Kidholm, forskningsleder ved Center for Innovativ Medicinsk Teknologi ved OUH og lektor i sundhedsøkonomi på Syddansk Universitet

12.00 – 13.00

Frokost + Udstilling

13.00 – 14.25

The influence of different fixatives and preparation methods on morphology, immunohistochemistry and molecular analyses
Lone Bojesen, kvalitetskoordinator/udviklingsbioanalytiker, Patologiafdelingen, Herlev/Gentofte Hospital

Digital billedanalyse af immunmarkører ved mamma cancer
Marianne Schou Martiny, bioanalytikerunderviser, Patologisk Institut, Aarhus Universitetshospital

Egnethedsvurdering og foreløbig diagnostik ved EBUS-ROSE
- fra bachelorprojekt til videnskabelig forskningsartikel
Cathrine Bønløkke Toustrup, bioanalytiker, Cytologisk Laboratorium, Patologisk Institut, Århus Universitetshospital

Exomsekventering - fra forskningsprojekt til klinisk analyse
Marianne Kähne og Pernille Jordan, bioanalytikere, Klinisk Genetisk Afdeling, Odense Universitetshospital

14.25 – 15.10

Pause + Udstilling

15.10 – 16.20

Molekylær billeddannelse, udvikling og anvendelse af ny PET tracer
Jytte Oxbøl, Cluster for Molecular Imaging, SUND, Københavns Universitet og Klinik for Klinisk Fysiologi, Nuklearmedicin og PET, Rigshospitalet

Praktiske erfaringer ved projektopstart
Nikolaj Nielsen, funktionsbioanalytiker og Malene Kragh Overvad Jordansen, bioanalytiker, Nuklearmedicinsk Afdeling, Aalborg Universitetshospital

Beregning og måling af, hvordan P-Natrium påvirker erythrocytstørrelsen
Kirsten Vikkelsø Madsen, adjunkt, bioanalytiker, cand. scient., PhD, Bioanalytikeruddannelsen, Institut for Teknologi - Det Sundhedsfaglige og Teknologiske Fakultet, Professionshøjskolen Metropol og Jens Peter Philipsen, bioanalytikerunderviser, Klinisk Biokemisk Afdeling, Nordsjællands Hospital

16.30 – 17.30

Styr klogt gennem forandringer
Oplæg med inspiration og værktøjer til at navigere i et arbejdsliv under konstant forandring
Erhvervspsykolog Edith Kahlke

  

17.30

Forfriskning. Smoothies + grønt

19.00

Kongresmiddag - Restaurant NimbDAG 2 - Program - Torsdag den 29. september 2016

08.50 – 09.35

Miraklernes tid

Om laboratoriemedicinens begyndelse i Danmark

Morten A. Skydsgaard, museumsinspektør, PhD., fagleder for medicinhistorie

Steno Museet, Science Museerne, Aarhus Universitet

09.35 - 10.20

Firmaudstilling samt networking og kaffepause

10.20 - 11.20

Personlig medicin og betydningen for bioanalytikerfagetMarianne Nielsen, lektor, Bioanalytikeruddannelsen, University College Sjælland
 

Performancevurdering af Qiagen Ion Torrent kit og panel til detektion af SNPs i 10 gener associeret med mamma- og coloncancer
Lisbeth Koch Thomsen, bioanalytiker, BRIC (Biotech Research and Innovation Center), Københavns Universitet

Targetteret behandling, fra prøve til indsigt
Lene Widstrup Pedersen, bioanalytiker, Genomisk Medicin, Rigshospitalet

11.20 - 11.50

Postersession
9 posterudstillere har hver 3 min. til præsentation af deres posterprojekt

11.50 - 13.10

Frokost

13.10 – 14.10

Dansk Reuma Biobank – vejen til personlig/skræddersyet medicin
Gitte Meyer Larsen, Bioanalytikerunderviser/Projektansvarlig. Michael Kruse Meyer, Forskningskoordinator, Cand. Polyt, PhD studerende, Regionshospital Nordjylland

Fra bioanalytiker til PhD-studerende
- En PDW/MikroRNA-score til identificering af patienter med magnyl-resistens
Helle Glud Binderup, biokemiker, cand.scient i Biomedicin, Klinisk Immunologisk og Biokemisk Afdeling, Sygehus Lillebælt/Kolding

14.10 - 14.55

LSB Generalforsamling
Kun for LSBs medlemmer

14.55 – 15.10

Kaffe-/tepause

15.10 – 16.00

Tarmfloraens betydning for sygdomsudvikling - nyeste forskning!
Andreas Munk Petersen, overlæge, klinisk lektor, PhD, Gastroenheden, medicinsk sektion, Hvidovre Hospital


Posters

 1. Direct detection of Streptococcus agalactiae using the automated GenomEra CDXTM
  Khaled Ghathian, bioanalytikerunderviser, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Hvidovre Hospital
   
 2. Conventional vs rapid processing of mamma needle biopsies focusing on morphology,
  immunohistochemistry and fluorescens in situ hybridization

  Lone Bojesen, kvalitetskoordinator/udviklingsbioanalytiker, Patologiafdelingen,
  Herlev/Gentofte Hospital

 3. Ny oscillometrisk metode til screening af ankelblodtryk
  Anne-Marie Flensborg, Joan Slotmann, Sisse Sander, Niels Wiinberg, Frederiksberg/
  Bispebjerg Hospital, Klinisk fysiologisk/nuklearmedicinsk afdeling

 4. Fokus på interobservatør-variation ved dataanalyse af distal blodtryksmåling
  Nikolaj Nielsen, funktionsbioanalytiker og Malene K. Jordansen, bioanalytiker,
  Nuklearmedicinsk Afdeling, Aalborg Universitetshospital

   
 5. Dansk Reuma Biobank – Vejen til personlig/skræddersyet medicin
  Gitte Meyer Larsen, Bioanalytikerunderviser/Projektansvarlig, og Michael Kruse Meyer,
  Forskningskoordinator, Cand. Polyt, ph.d. studerende, Regionshospital Nordjylland


 6. Asymptomatisk mikroskopisk hæmaturi
  Charlotte Mose Skov Forskningsbioanalytiker, Nyremedicinsk Afdeling, Aalborg Universitetshospital
   
 7. Is it possible to minimize time of uptake for SeHCAT patients without compromising
  the diagnosis?

  A-M Flensborg, G Zulfowski and J Nielsen, Dept. of Clinical Nuclear Medicine and Physiology,
  Bispebjerg Frederiksberg Hospital, Copenhagen, Denmark

 8. Diagnostik i udvikling – cEEG som værktøj i udredning af status epilepticus
  Maria Joy Normann Haverberg, bioanalytikerstuderende på 12. modul på UCSJ

 9. Forekomst af HPV 16/18 relateret cervical intraepithelial neoplasi blandt ikke
  HPV-vaccinerede kvinder - et projekt udført af forskningssemesterstuderende
  bioanalytiker
  Katja Kemp Jacobsen, adjunkt, Ph.d Professionshøjskolen Metropol, Bioanalytikeruddannelsen
  og Camilla Pedersen, forskningssemesterstuderende bioanalytiker