Dagsorden generalforsamling d. 13 september 201  


Dagsorden for LSB´s generalforsamling

Torsdag den 13. september 2018, kl. 11.30

 1. Valg af dirigent

 2. Åbning af generalforsamlingen

 3. Beretning fra formanden

 4. Beretning fra udvalg

 5. Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse

 6. Forslag fra bestyrelsen og medlemmer

 7. Fastsættelse af kontingent

 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  På valg er Anne-Marie, Peter, Henrik & 
  Marianne. Peter, Marianne & Henrik genopstiller   

 9. Valg af revisor og suppleant

 10. Eventuelt     

Efter generalforsamlingen uddeles LSB´s Forsknings- og Udviklingslegat 2018