Program  

LSB´s 9. kongres
Lokomotivværkstedet
8.-9. okt. 2014

Kongresindbydelse 

Pris og tilmelding til kongres

Foredrag og poster 

Abstractkrav

Fripladser 

Program LSB´s 9. kongres

Firmaudstillere og sponsorer

Deltagerliste

Kongresbilleder fra 8. kongres i 2012

Praktiske oplysninger

Billeder fra kongressen

Program til LSB's 9. kongres d. 8-9 oktober 2014

DAG 1 - Onsdag d. 8. oktober 2014

10.00Registreringkaffe/te, morgenbrød
11.00Åbning
11.15Fra ide til forskning og klinisk anvendelse
Liselotte Højgaard, Klinikchef, Klinik for Klinisk Fysiologi, Nuklearmedicin og PET, Rigshospitalet, professor ved KU og DTU, formand for Danmarks Grundforskningsfond
12.00Frokost + Udstilling
13.00Hjernens kemi – og fremtidens psykiatriske lægemidler
Jan Kehler, bioanalytiker, ph. d. og seniorforsker, Lundbeck A/S
Registerforskning – anvendelse af bivirkningsmedicin hos patienter med skizofreni
Sofie Gry, bioanalytiker, cand. scient. san., ph.d.-stud; Center for skizofreni, Aalborg Universitetshospital - Psykiatrien
Opportunistisk screening i det nationale screeningsprogram for livmoderhalskræft
Mette T. Nielsen, bioanalytiker, cand. scient. san, Afdeling for Folkeundersøgelser, Regionshospitalet Randers
MicroRNAer som cancer biomarkører
Rudi Steffensen, Funktionsansvarlig bioanalytiker, ph. d,  Molekylærbiologisk afsnit, Klinisk immunologisk afdeling, Aalborg Universitetshospital
14.25Kaffe/te, kage, frugt + Udstilling
15.10Fra Sanger Sekventering til Next Generation Sequencing
Lone Andersen, Afdelingsbioanalytiker for NGS, Molekylær Medicinsk Afdeling Aarhus Universitetshospital, Skejby sygehus
Kan bioanalytikere med fordel deltage i forskningsprojekter
Majbrit Frost, bioanalytiker, cand. scient. san, Nuklearmedicinsk Afdeling, Aalborg Universitetshospital
Hvordan står det til med vores reproduktive helbred - og hvorfor?
Cecilia Høst Ramlau-Hansen, bioanalytiker, professor, Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet
 
16.30Samarbejde og hjernepræferencer
Rikke Rønholt
17.15Smoothies + grønt
18.30Kongresmiddag

DAG 2 - Torsdag d. 9. oktober 2014

08.45Common inborn errors of metabolism in the Faroes
Ulrike Steuerwald, Tyskland
09.30Sammenligning af optage-parametre i SPECT-myokardieskintigrafi ved forskellige rekonstruktioner målt på et fantom
Nicolaj Skallerup, bioanalytiker, Klinisk Fysiologisk/Nuklearmedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital
Hormonaksen mellem tarm og hjerte og dennes betydning ved overvægt og sukkersyge
Dijana Terzic, bioanalytiker, cand.scient.san.-stud, Klinisk Biokemisk Afdeling, Rigshospitalet
Placentamodellen - Rekombinante antistoffers transport over placenta, målt i perfusionsforsøg
Betina Poulsen, Afdelingsbioanalytiker, Klinisk Immunologisk Afdeling, Blodbanken, Rigshospitalet
Posterwalk
10.50Kaffe/te + Udstilling
11.35LEAN - nedsættelse af svartider på klinisk biokemiske analyser
Anne Dorthe Møller, afdelingsbioanalytiker for POCT, Klinisk Biokemisk afdeling, Aarhus Universitetshospital
Kan vi øge deltagelsen i livmoderhalskræft screeningsprogrammet ved HPV self-sampling?
Helle Pedersen, bioanalytiker, Molekylær patologisk laboratorium, Patologiafdelingen, Hvidovre Hospital
AK-hjemmepleje - et tværfagligt samarbejde med fokus på optimering af AK-behandling i patientens hjem
Gitte Vedel Melsen, bioanalytiker, AK-centret, Klinisk Biokemisk afdeling, Næstved Sygehus
12.35Frokost + Udstilling
13.30Fra mus til menneske - Udvikling af nye angiogenese PET-tracere til cancerdiagnostik og planlægning af skræddersyet behandling af patienter
Jytte Oxbøl, bioanalytiker, Klinik for Klinisk Fysiologi, Nuklearmedicin og PET, Rigshospitalet / Panum Instituttet

Sensitiv detektion af BRAF V600 mutationer via Droplet Digital PCR
Peter Böhm, afdelingsbioanalytiker,Klinisk Biokemisk afdeling, Roskilde sygehus

14.15LSB Generalforsamling
15.15Pause
15.30Hjertets hormoner i diagnostik og behandling
Jens Peter Gøtze, overlæge og professor, Klinisk Biokemisk Afdeling, Rigshospitalet

Posters

 1. Hvad kan helkropstælleren på Rigshospitalet
  Susanne Svalling, bioanalytiker, Klinik for Klinisk Fysiologi, Nuklearmedicin og PET, Rigshospitalet
 2. Personalized Analysis of GEnomic Re-arrangements (PAGER) i blære-cancer patienter
  Birgitte Trolle og Louise Nielsen, bioanalytikere, Molekylær medicinsk afdeling(MOMA), Aarhus Universitetshospital
 3. Copy number variation på data fra Next Generation Sequencing som erstatning for metoden, Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification (MLPA)
  Pernille Jordan, Marianne Kaehne, Martin Larsen, bioanalytikere, Klinisk Genetisk Afdeling, Odense Universitetshosp
 4. Ny hurtigtest til påvisning af luftvejspatogener
  - Afprøvning af Biofire Diagnostics FilmArray® respiratory virus panel og Clart Pneumovir® Microarray Genomica
  Alá Nassereddin, afdelingsbioanalytiker, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Rigshospitalet
 5. Svigt af antibiotikabehandling af mykotisk aortaaneurisme forårsaget af Burkholderia pseudomallei
  Sonja Lekovic, bioanalytiker, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Rigshospitalet
 6. Miltbrand i Danmark- Første fund af Bacillus anthracis i over 50 år
  Sarah Buur Bendixen, bioanalytiker, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling. Rigshospitalet
 7. Clinical impact og 18F-FDG PET/contrast enhanced(ce) CT in women presenting with adnexal mass
  Majbrit Frost, bioanalytiker, cand.scient.san, Nuklearmedicinsk Afdeling, Aalborg Universistetshospital
 8. Detektion af protein A i serum hos immunadsorberede recipienter
  Ann Sofie Graversen, Janni Damtoft og Fie Christensen, bioanalytikere, Klinisk Immunologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital
 9. Reliability of pain measures using computerized cuff algometry: a Dolocuff reproducibility study
  Jack Kvistgaard Olsen og Eva Littrup Andersen, bioanalytikere, Parker Instituttet, Frederiksberg Hospital
   
 10. Fæcesforarbejdning til transplantation
  Rikke Charlotte Andersen, bioanalytiker, Medicinsk, Hepato - Gastroenterologisk Afdeling V, Aarhus Universitetshospital
 11. Kan Isopropanol erstatte Xylen til præparering af hjernevæv?
  Anita Fleischer, bioanalytiker; Klinisk Biokemisk Afdeling og Ann-Christina Sørensen, bioanalytiker; Patologiafdelingen, Diagnostisk Center, Rigshospitalet
   
 12. Analysis of urinary biomarkers for crack abuse: A Danish laboratory study
  Hans Henrik Jeppesen, Malte Busch-Nielsen, Anders Nørgaard Larsen, bioanalytikere, Klinisk Biokemisk Afdeling, Sygehus Vendsyssel, Hjørring

 13. Synkroniseret mobilredskab i en travl hverdag - et brugervenligt og effektivt redskab mod færre fejl og højere effektivitet i Europas største PET center
  Eunice Sanchez Saxtoft, bioanalytiker, Klinik for Klinisk Fysiologi, Nuklearmedicin og PET, Rigshospitalet

 

DEKS foredrag og workshops

Se DEKS foreløbelige program her