Abstractformular / krav  

LSB´s 9. kongres
Lokomotivværkstedet
8.-9. okt. 2014

Kongresindbydelse 

Pris og tilmelding til kongres

Foredrag og poster 

Abstractkrav

Fripladser 

Program LSB´s 9. kongres

Firmaudstillere og sponsorer

Deltagerliste

Kongresbilleder fra 8. kongres i 2012

Praktiske oplysninger

Billeder fra kongressen

Abstract formular/krav ved LSB´s 9. kongres 2014

Abstract vejledning

Titelregion
Overskrift/titel skal være informativ, max 160 karakterer inkl. mellemrum
Forfattere: Ingen titler
Institution: Hvor er arbejdet udført
Kontaktadresse: Fuld adresse, til korrespondance. (inkl. telefonnr. og emailadresse)

Abstract
Et informativt abstract med max 300 ord.
Abstractet SKAL inddeles og opbygges udfra IMRAD (Introduktion-Metode-Resultater-"And"-Diskussion)
Abstract skrives i Word, skriftstørrelse 11, overskrifter i størrelse 12


IMRAD:

Introduktion
Hvorfor lavede vi dette studie eller hvad er baggrunden?
Angiv formål eller hypotese.
Hvis der henvises til referencer, skal dette være max 2 stk., som skal angives nederst.

Materiale og Metoder
Hvordan gjorde vi?
Hvordan udvalgte vi materialet? Dyr? Mennesker? Analyseprincipper?

Resultater
Hvad fandt vi?
Kun de vigtigste data skal med (resultaterne skal være relateret til formålet). Husk den statistiske betydning af data.

Diskussion
Hvilken betydning har vores fund?
Omtal kun de fund, der står under resultater.

Konklusion
Vores studie har dokumenteret at.... Hypotesen blev/blev ikke opfyldt...Yderligere studier er påkrævet...__    

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___