Temadag: Analyse på frit cirkulerende DNA  

Analyse på frit cirkulerende DNA

-Temadag og generalforsamling

 

Sted:        Rigshospitalet, Auditorium 93, Juliane Maries Vej 20, 2100   København Ø
Tid:          25/11-2013, kl. 15:30 – 19:00
Tilmelding:Nødvendig af hensyn til forplejning. 
                www.lsb-bio.dk  -  Vælg Aktiviteter/Kalender
Deltagere: Alle interesserede er velkomne - medlemskab af LSB er ikke påkrævet
               Deltagelse i generalforsamlingen kun for LSB-medlemmer 

15.30-16.00

Velkomst med kaffe og kage 
16.00-16.15Introduktion til programmet 
16.15-16.50

Prænatal forudsigelse af føtal RhD blodtype

  • Hvad er cellefrit føtalt DNA (cffDNA) og hvor det kommer fra
  • Analysemetode til RHD genotype udført på cffDNA oprenset fra plasma fra RhD negative gravide
Grethe Risum Krog, bioanalytikerunderviser, Klinisk Immunologisk Afdeling, Rigshospitalet 
16.55-17.30

Non-invasiv bestemmelse af trisomier hos ufødte med 2. generations sekventering

  • Fosterdiagnogstik med nuværende metoder og frit føtalt DNA
  • Opbygning af sekventeringsbiblioteker
  • Sekventering med Ion Proton
  • Foreløbelige resultater og forventninger til fremtiden
Peter Johansen, M.Sc., Ph.D.
Chromosome Laboratory
Dept. of Clinical Genetics, Rigshospitalet
 
17.35-18.10

Analyse af cirkulerende tumor celler

  • Hvad er cirkulerende tumorceller (CTC)
  • Hvad kan CTC bruges til: CTC som en tidlig markør for behandlingseffekt
  • Forskningsprojektet omkring CTC, status og fremtid.
Thore Hillig, cand.scient., Ph.D.
Klinisk Biokemisk Afdeling, Nordsjællands Hospital
 
18.10-18.15Afslutning 
18.15-18.20Take-home sandwich 
18.20-19.00LSB Generalforsamling 
 
  

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___