Temadag:Biomarkører og stamcellebehandling i praksis Juni 2012  

Temaaften

Biomarkører og stamcellebehandling i praksis

7/6-2012, kl. 15:30 – 19:05

Rigshospitalet, Auditorium 93

Auditorium 93


15.30 Velkomst med frugt, kage og kaffe

16.15 - Introduktion til dagen

16.20 - Differentiering af humane embryonale stamceller til hjerteceller
Foredraget vil behandle en generel indføring i arbejdet med stamceller samt beskrive differentieringen af embryonale stamceller til hjerteceller. 
Maj Linea Vestergaard, PhD-stud., Reproduktionsbiologisk Laboratorium, Rigshospitalet. 

17.10 - Arvelig genetisk defekt øger risiko for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL)
Forskning i store befolkningsundersøgelser har resulteret i fundet af en gen-markør, der, hvis den er nedarvet fra begge forældre, øger risikoen for KOL med 450 procent.
Foredraget vil beskrive baggrunden for sygdommen, give et indblik i hvordan undersøgelserne er udført samt beskrive resultaterne og deres effekt på livskvalitet generelt.
Morten Dahl, Afdelingslæge, Klinisk Biokemisk Afdeling, Rigshospitalet. 

17.55 - Sandwich og vand

18.15 - Protein C4.4A -  ny markør for lungekræftC4.
4A findes ikke i den normale lunge, men derimod ved lungekræft. Specielt har det vist at høje niveauer af C4.4A relaterer til høj dødelighed hos patienter med adenocarcinom. Fremtidig forskning vil vise, hvordan C4.4A kan bruges som biomarkør for lungekræft.Foredraget vil give en beskrivelse af lungekræft generelt, gennemgå sammenhængen mellem lungekræft og C4.4A biomarkøren samt behandle mulighederne for biomarkørens brug i fremtiden.
Benedikte Jacobsen, Finsenlaboratoriet, Rigshospitalet.

19.00 - Afslutning af aftenens program _

__ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___