Temadag:Stamcellebehandling og biomarkører i praksis 2012-09-24  

Temaeftermiddag 

Stamcellebehandling og biomarkører i praksis

24/9-2012, kl. 15:30 – 19:05

Rigshospitalet, Auditorium 93

15:30 - Velkomst med frugt, kage og kaffe

16:15 - Introduktion til programmet

16:20 - Hjerneskademarkøren S100B erstatter CT-scanning
Biomarkøren S100B er et diagnostisk alternativ til CT-scanninger for lettere hjernetraumer og vil give en række gevinster som billigere diagnostik, bedre patientflow og reduktion i unødig strålingsrisici. 
Foredraget vil behandle S100B som biomarkør i diagnostikken i forhold til den konventionelle CT-scanning samt beskrive nye rekommandationer indenfor området.  
Bertil Romner, Professor, Neurokirurgisk Klinik, Rigshospitalet.

17:10 - Copeptin – ny biomarkør til klinisk anvendelse
Copeptin er en surrogat markør for Vasopressin, der regulerer en række biologiske funktioner De to peptider udskilles samtidigt og da Vasopressin er vanskelig at undersøge analytisk, er der brug for en alternativ og mere stabil markør som Copeptin. 
Foredraget vil fokusere på udviklingen af biomarkøren Copeptin fra forskning til dens implementering i klinisk praksis samt give eksempler på Copeptins anvendelsesmuligheder.
Jens Peter Gøtze, Professor, Klinisk Biokemisk Afdeling, Rigshospitalet.

17:55 - Sandwich og vand

18:15 - Stamcellebehandling til sclerosepatienter
Nyt forskningsprojekt skal afdække effekten på sclerosepatienters sygdomsforløb efter indsprøjtning af egne mesenkymale stamceller. Foredraget vil behandle en generel indføring i sclerosepatienters sygdomsforløb, beskrive brugen af mesenkymale stamceller i behandling og ridse forskningsprojektets forsøg op. Roberto Oliveri, Reservelæge  Klinisk Immunologisk Afdeling, Rigshospitalet.

19:00 - Afslutning

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___