Program LSB´s 8. kongres  
 

Foredrag

Poster

Programmet for LSB´s 8. kongres er på plads

Med ret til at ændre/justere enkelte ting er programmet hermed officielt
Start- og sluttidspunkter fastholdes 


Foredrag 

Dag 1 - Program - Onsdag den 21. november 2012

10.00Registrering - Udstilling og posters
11.00Velkomst
11.15Om begrebet biomarkører
Jens Rehfeld, Overlæge, prof., Klin. Biokem. Afd. Rigshospitalet
12.10Funktionel Magnetisk Resonans Imaging (fMRI) – blodets iltningsgrad identificerer aktiverede områder i hjerne under MR billedoptagelse
Helle Juhl Simonsen, afdelingsbioanalytiker, Klinisk Fysiologisk og Nuklearmedicinsk Afdeling, Glostrup Hospital
12.30Frokost – Udstilling
13.30Evnen til at genkende og genlære dufte ved olfaktorisk dysfunktion hos patienter med Parkinsons sygdom
Karoline Knudsen, bioanalytiker, Nuklearmed & PET. Aarhus Universitetshospital
13.50Vurdering af tumordetektionsmetodens betydning for histopatologiske karakteristika og molekylære subgrupper hos kvinder med mammacancer- et tværsnitsstudie
Mette T. Nielsen, bioanalytiker, Stud. Cand Scient San., Patologisk Institut, Aarhus Universitetshospital
14.105 minutters pause
14.15Copy number variationer i skizofreni
Nicolai Lassen, bioanalytiker, cand.scient, Institut for Biomedicin Aarhus Universitet
14.35Next generation Sequencing. Metodegennemgang
David Fraser, bioanalytiker, Hillerød Hospital
14.55Kaffe / te – Udstilling
15.55Detection af TOP1 og TDP1 enzymaktivitet med REEAD og RTEAM på NSCLL
Kristina Lystlund Lauridsen, bioanalytiker, projektkoordinator, Udviklings- og forskningslaboratoriet, Patologisk Institut, NBG, Aarhus sygehus
16.15

Mikrobiomet og genetiske undersøgelser for type 2-diabetes 
Niels Grarup, Adjunkt, The Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research

17.15Tak for i dag
18.30KongresmiddagDag 2 - Program - Torsdag den 22. november 2012

 09.00Retsgenerik og Next Generation Sequencing
Martin Mikkelsen, ph.d. studerende, Retsmedicinsk Institut
 09.45De kløvede former af urokinase receptoren som biomarkører
Ruth Petersson, bioanalytiker, Finsenlaboratoriet, Rigshospitalet
10.05Biomarkører som sporstoffer til PET/CT skanning - at lave billeder med biomarkører
Camilla Sloth Knudsen, bioanalytiker, Klinik for Klinisk Fysiologi, Nuklearmedicin og PET, Rigshospitalet
10.25Kaffe / te – Udstilling
Posterwalk (10.25 og 10.35)
11.20Pentalung farvning med Multivision
Jesper Lund Lauridsen, bioanalytiker, Patologisk Institut, Holstebro
11.40Fra bioanalytiker til bioanalytiker dr.med. og Perspectives of DNA Strandbreaks in Human ART
Erik Høst, bioan dr.med. Centrallaboratoriet Bornholms Hospital
12.20Frokost - Udstilling og posters
13.20Hvad kræver det, at gennemføre et videnskabeligt forskningsprojekt?Birgitte Hanel, bioanalytiker, dr.med., Dansk BørneLungeCenter, Rigshospitalet
13.40Opsætning af analysemetode til Krom (Cr) og Cobolt (Co) i serum fra patienter med metal-on-metal (MOM) hofteproteser
Berit Brixen Jørgensen, bioanalytiker og Anne Schmedes, biokemiker Ph.D. Klinisk Immunologisk og Biokemisk Afdeling, Sygehus Lillebælt, Vejle
14.25

Kaffe / te

14.35Generalforsamling m uddeling af priser og legat

15.35

 Afslutning

 

 

Poster 

 • Lewis test som første valg ved undersøgelse af patienter med Claudicatio intermittens (vindueskiggersyndrom)
  Annette Engilbertsdóttir Kirkeby, Nuklearmed Afd, Aalborg Sygehus Syd

 • Quality Assurance
  Susanne Kristiansen og Annette Nielsen, Nuklearmed Afd, Aalborg Sygehus Syd

 • Radiation protection during two decades in a nuclear medicine department
  Susanne Kristiansen og Annette Nielsen, Nuklearmed Afd, Aalborg Sygehus Syd

 • Metode til diagnosticering af ikke karakteristiske reumatoid artritpatienter
  Inger Falbe Wätjen og Eva Littrup Andersen; Parker Instituttet, Reumatologisk Klinik, Frederiksberg Hospital

 • Next Generation Sequencing et HiSeq1000instrument, foreløbige data
  Marianne Käehne og Pernille Jordan, Klinisk Genetisk Afd., Odense Universitetshospital


 • Renin Concentration in Human Plasma by ELISA.
  Characterization and Preanalytical Requirements
  Anne Marie Flensborg, Anne K. Bärenholdt, Tanja Würtz og Tina Mose; KBA, OUH Svendborg Sygehus

 • Betydningen af Intra-individuel biologisk og analytisk variation for niveauet af IL-& og TNF-alfa i plasma
  Foruzandeh Alinia, Klinisk Immunologisk Afdeling, Vævstypelaboratoriet, Aarhus Universitetshospital___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___