LSB Nyt 41  

Arkiv LSB Nyt

 

 

LSB Nyt
Nr. 41.   December 2010  

  Laboratoriemedicin –

det forunderlige fag

  
NML København 2011 - Den 13.-15. september 2011
 NML-kongressen afholdes hvert andet år i det land, som har formand-skabet for NML (Nordisk Medicinsk Laboratoriegruppe). Medlemmerne af NML er bioanalytikerorganisationerne i de 5 nordiske lande.Kongressen afholdes næste gang i Danmark, nærmere bestemt DGI-byen i København. LSB, dbio og DEKS arrangerer hver en række foredrag som sammen udgør NML-kongressen.

LSB-foredrag på NML-Kongressen

Kongressens tema ”Laboratoriemedicin – det forunderlige fag” lægger op til at vise nogle af de mest spændende sider ved faget, og LSB vil præ-sentere en række foredrag som viser at bioanalytikere og laboranter er med i forreste linje af den faglige udvikling og med i det ypperste der præ-steres på laboratorierne i dagens Danmark. LSB´s foredragsrække vil bestå af 7 sessioner som hver har en temaover-skrift. Hver session består af 2-3 foredrag som alle bevæger sig indenfor et valgt tema. Hver session vil blive åbnet med et oversigtsforedrag der efterfølges af nogle højt specialiserede indlæg og vil på denne måde præsentere en sammenhæng og samtidig give plads til et spændende dyk ned i netop dette område. LSB´s bestyrelse har haft en anden tilgang til denne kongres end den sædvanlige for LSB´s egne kongresser, hvor kongressen primært består af foredrag som LSB´s egne medlemmer selv tilmelder.LSB´s bestyrelse har valgt en række temaer for sessionerne i samarbejde med dbio og DEKS, og det tegner til at blive nogle fantastisk spændende dage i København. Tema for LSB´s sessioner på NML-kongressen ·          Fertilitet

·          Kvalitetssikring i patologien

·          Klinisk Fysiologi, Nuklearmedicin og PET - Børneundersøgelser

·          Immunologi

·          Molekylærbiologi og genetik

·          Molekylærbiologi - På tværs af specialerne  Arbejder du med et af disse områder og har du et spændende projekt du har lyst til at præsentere på NML-kongressen under LSB´s søjle vil vi meget gerne høre fra dig.

Tilmelding af foredrag og postere

Foredrag eller poster indenfor temaerneTemaerne for sessionerne giver mulighed for at præsentere udviklings-arbejder og forskning med fokus lagt på netop dit arbejde. Vil du dele dine erfaringer med dine bioanalytikerkolleger, kan du tilmelde dig kon-gressen med et foredrag og/eller poster.·          Send en mail eller ring til LSB. (www.lsb-bio.dk/Om LSB)  Foreløbigt tilsagnVi håber, at rigtig mange af selskabets medlemmer vil tilmelde foredrag og/eller poster. For at kunne sammensætte et program, hvor selskabets medlemmer sammen med indbudte foredragsholdere, vil udfylde det faglige indhold, er det nødvendigt med et foreløbigt tilsagn.·          Send en mail eller ring til LSB. (www.lsb-bio.dk/Om LSB)  Frie foredrag/postereFrie foredrag/postere kan indeholde andre vigtige aspekter af vores fag, som ikke ligger indenfor kongressens tema, disse er også en mulighed på NML-kongressen.·          Tilmeld og indsend via www.nml2011.dk   

LSB´s næste kongres

Med NML´s kongres placeret i september 2011 har LSB´s bestyrelse valgt at udskyde LSB´s næste kongres til 2012.  Vi håber, at rigtig mange medlemmer har lyst til, og også får mulighed for, at deltage i NML Copenhagen 2011.

Vigtige datoer for LSB´s sessioner på NML

1. februar 2011
Inden denne dag vil LSB´s bestyrelse gerne have dit tilsagn om et fore-drag til NML 2011
 1. marts 2011Sidste frist for tilmelding af frie foredrag og poster til NML 2011 1. maj 2011Deadline for indsendelse af abstrakt til LSB´s sessioner på NML 2011 Andre oplysninger og tilmelding til selve kongressenHar du brug for andre oplysninger om NML 2011 kan du finde dem på NML´s hjemmeside (se nedenfor).  

Se mere om NML Copenhagen 2011

·        www.nml.dbio.dk
·        www.lsb-bio.dk   

Med venlig hilsen Bestyrelsen i LSB