Temadag-generalforsamling: Forskning og etik  

Arkiv aktiviteter

Forud for generalforsamling afholdtes temadag med temaet "Forskning og etik"

Sted: Professionshøjskolen Metropol Campus Rådmandsmarken, Auditorium B011.

09.30

Kaffe, te og rundstykker

10.00

Velkomst

10.05

Klavs Birkholm
Journalist, medlem af Etisk Råd
-          Lad os tage de etiske problemstillinger alvorligt, og lad os få etikken ned på jorden.
-          Hvornår er en patientundersøgelse en rutineundersøgelse,
       og hvornår er den omfattet af de etiske spilleregler som et videnskabeligt projekt
       kræver.
-          Mange bioanalytikere kender ikke detaljerne i de etiske regelsæt.

11.05

Kirsten Kjær
Bioanalytiker, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet, 
medlem af dbio´s Fagetisk Nævn
-  Hvad er vigtigt for en bioanalytiker at foretage sig, når hun/han står i et etisk dilemma?
-  Hvor henvender man sig for at få afklaret spørgsmål?
-  Tavshedspligten.
-  Cases fra det virkelige liv, med synliggørelse af bioanalytikerens rolle.  

11.45

Frokost

12.15

Torben Ishøj
Overlæge på Arresødal Hospice, tidl. formand (12 år) for Transparency International i Danmark
-  Har vi retten til at sige fra?
-  Hvor går grænsen mellem at berette om den etiske problemstilling og loyalitet over for arbejdsgiver?

13.15

Spørgsmål og opsamling på hele dagen

13.45

Kaffe og te

14.00

Generalforsamling

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___