LSB Nyt 40  

LSB-Nyt

Nr. 40 Oktober 2010

 

Få LSB-Nyt elektronisk        

LSB nyt udkommer elektronisk.
På LSB´s hjemmeside kan du tilmelde dig, så du  modtager LSB Nyt via email.

 

 

Søg LSB´s Forsknings- og udviklingslegat

Du kan nu søge LSB forsknings- og udviklings-legat på 10.000 kr., som uddeles umiddelbart efter LSB´s generalforsamling den 4. november 2010.

LSB´s forsknings og udviklingslegat gives til en bioanalytiker/laborant, som udfører selv-stændig forskning inden for bioanalytikerfaget eller beslægtede områder.
Legatet kan gives til en bioanalytiker/laborant, som yder en særlig indsats inden for udvik-lingen af de laboratoriemedicinske specialer.Se mere om hvordan du søger på LSB´s hjemmeside: www.lsb-bio.dk
Ansøgningsfrist 4. oktober 2010
Indkaldelse til generalforsamling i LSB den 4. november 2010
I forbindelse med temadagen om Forskning og etik på Professionshøjskolen Metropol Campus i København afholdes der ordinær generalforsamling. Forslag der ønskes behandlet på generalfor-samlingen, skal være indgivet til bestyrelsen senest 14 dage inden generalforsamlingen. Alle medlemmer er velkomne.Se dagsordenen på www.lsb-bio.dk

 

Temadag og generalforsamling København

Torsdag den 4. november 2010, kl. 10 – 15
Professionshøjskolen Metropol Campus Rådmandsmarken, Sigurdsgade 26, 2200 København N, Auditorium B011.

Temaet for dagen ”Forskning og etik” er ikke endelig tilrettelagt. Følg med på hjemmesiden.

Kl. 10 - 14    Forskning og etikKl. 14 - 15    Generalforsamling  

Rettelser til hjemmesiden

  • Svarmail ved tilmelding til aktivitet
    Nu får du en svarmail når du tilmelder dig en aktivitet via hjemmesiden, så nu er der ikke længere tvivl om hvorvidt tilmeldingen er gået igennem eller ej.
  • Medlemstilmelding
    Nye medlemmer kan sende oplysninger direkte via formular på hjemmesiden.
  • Adresseændring
    Skifter du adresse vil LSB meget gerne vide det. Du kan nu meddele os det direkte via hjemmesiden.
Med venlig hilsen
LSB