Temadag: Biobanker  

Arkiv aktiviteter

Biobanker - en ressource for fremtiden 

Mandag d. 20. september 2010.  Kl. 10.00 - 16.00
Auditoriet, Bjerget, Beriderbakken, Vejle Sygehus
7100 Vejle

Velkomst med kaffe/te og rundstykker

Introduktion til dagen v. Cilia Sindt, LSB

Diabetes biobank
Aneta Nielsen, Phd. studerende KBA, Vejle Sygehus
Diabetes er en af de helt store folkesygdomme. Forskning viser, at ikke kun sukkerregulering, men også blodtrykket og fedtstofskiftet, som er delvis genetisk betinget, spiller en rolle ved diabetes. Hør om de første resultater fra projektet.

Praktisk arbejde ved diabetes biobank 
Malene Høeg KIA, Bioanalytiker, Vejle Sygehus
Hvordan foregår det praktisk arbejde ved håndtering af prøver til diabetes biobanken.

Cancer biobank
Thomas Kielsgaard Kristensen, projektkoordinator
Dansk CancerBiobank er et ambitiøst
nationalt tiltag, hvis formål primært er at forbedre diagnostik og behandling af cancersygdommene. Læs mere på http://www.danskcancerbiobank.dk/

Frokost

Bloddonorstudiet
Christian Erikstrup, reservelæge KIA, Skejby Sygehus
Har bloddonorer et bedre helbred end den almindelige danske befolkning?De danske bloddonorer har gennem næsten 8 årtier uegennyttigt doneret blod til patientbehandling. Med dette nye initiativ vil bloddonorerne udover at give blod til behandling af patienter også kunne bidrage aktivt til sundhedsvidenskabelig forskning i Danmark. Læs mere www.dbds.dk

Kaffe/te og kage/frugt

Østerbroundersøgelsen
Merete Appleyard, kontorchef ved Østerbroundersøgelsen
Østerbroundersøgelsens biobank er en sundhedsvidenskabelig informationsbank, der består af data og biologisk materiale indsamlet ved successive befolknings undersøgelser. Undersøgelsen startede i 1976 og har dannet grundlag for adskillige forskningsprojekter. I alt er det blevet til mere end 700 publikationer og 50 phD. studier. Hør om nogle af de resultater og studier der i årenes løb er kommet ud af undersøgelsen. Læs mere på www.copenhagencityheartstudy.dk

Afslutning på dagen

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___