LSB Nyt 38  

Husk at tilmelde dig LSB´s 7. kongres den 18.-19. nov. 2009

Se det foreløbige program

Professionsbachelorprojekter på LSB´s 7. kongres

Søg LSB´s- og Abbott´s legater 

LSB-Nyt 38

Maj 2009


Husk at tilmelde dig LSB´s 7. kongres den 18.-19. nov. 2009
Tilmeldingen til kongressen er rigtig godt i gang og vi glæder os til at fylde Hotel Faaborg Fjord med LSB´s medlemmer. Men der er grænser for hvor mange vi kan være på hotellet, så hvis du vil være helt sikker på at få et værelse på Hotel Faaborg Fjord, lige ved vandet, skal du tilmelde dig som en af de første 130. Efterfølgende tilbyder vi værelse i Faaborg, en lille km fra Hotel Faaborg Fjord.

Tilmeld dig derfor kongressen snarest muligt

·          Tilmeldingsfrist:    Den 8. juni - 2009

·          Betalingsfrist:       Den 22. juni - 2009

 PS: BustransportDer arrangeres gratis bustransport fra Odense Banegård til Hotel Faaborg Fjord og retur. 

Se mere om kongressen på www.lsb-bio.dk

______________________________________________________


Se det foreløbige program


Resultatvurdering
- I forskning og metodeudvikling 
Det foreløbige program ligger klar og vi kan godt afsløre, at det bliver en spændende kongres og at tilmeldingen af posters og foredrag har været fantastisk.Bioanalytikere og laboranter, nyuddannede og erfarne, i de diagnostiske laboratorier såvel som i forskningen, søger nu automatisk muligheder for ny viden og for at udbrede deres viden. Det giver helt nye spændende perspektiver for at gøre faget synligt ikke mindst ved arrange-menter hvor vi hidtil har trukket store veksler på andre faggrupper. Så glæd jer til kongressen hvor nogle af disse nysgerrige, videbegærlige, vidensformidlere vil præsentere deres arbejde.  Se det foreløbige program på LSB´s hjemmeside  www.lsb-bio.dk

______________________________________________________


Professionsbachelorprojekter på LSB´s 7. kongres


Mød nogle nybagte professionsbachelorer på kongressen med deres spændende projekter

LSB har udbudt nogle fripladser til kongressen til nyuddannede professionsbachelorer mod at de præsenterer deres projekter. Den mulighed har en del studerende og nyuddannede taget imod og indsendt en beskrivelse af deres projekter.

Bestyrelsen har udvalgt fire af disse projekter, to postere og to foredrag som vi glæder os meget til at præsentere på kongressen.

 

Det bliver interessant at vise disse spændende projekter, udført på laboratorier hvor man har stillet ekspertise og vejledning til rådighed.

______________________________________________________

 


Søg LSB´s- og Abbott´s legater
 

 

Du kan nu søge LSB forsknings- og udviklings-legat samt Abbott-legatet. Begge legater er på 10.000 kr., og uddeles på LSB´s 7. kongres.

 

LSB´s forsknings og udviklingslegat legat gives til en bioanalytiker/laborant, som udfører selvstændig forskning inden for bioanalytiker-faget eller beslægtede områder. Legatet kan gives til en bioanalytiker/laborant, som yder en særlig indsats inden for udviklingen af de laboratoriemedicinske specialer.

 

Abbott-legatet gives til en bioanalytiker/labo-rant som skal i gang med, eller allerede er i gang med, at udføre forskning inden for bioanalytikerfaget eller beslægtede områder. Legatet kan endvidere gives til en bioanalytiker /laborant, som er i gang med, eller skal i gang med, et udviklingsprojekt. Projektets idégrund-lag skal være godkendt af en vejleder.

 

Se mere om hvordan du søger på LSB´s hjem-meside www.lsb-bio.dk

Ansøgningsfrist 1. oktober 2009 

På bestyrelsens vegne

Bent Hansen