Hjertet  

Arkiv Aktiviteter

LSB – Temadag

Hjertet

Torsdag den 26. februar 2009,  kl. 9.30 - 15.30

Århus Universitetshospital SkejbyUndervisningslokalt 28           Indgang 3, 1. v.

        

09.30
Kaffe/te og friske rundstykker

10.00
Velkommen
Cilia Sindt, LSB

10.05
Forskning på Hjertemedicinsk Afd.
Overlæge Jens Cosedis Nielsen
Hjertemedicinsk afd. B. Århus Universitetshospital Skejby
 

10.35
Ny højsensitiv Troponin - nye kliniske udfordringer
Ledende Overlæge Ole Aagaard
Klinisk Biokemisk Afdeling, Hospitalsenheden Vest

11.15
Myokardieskintigrafi og PET skanning. Anvendelse i klinik og forskning
Overlæge Søren Nielsen
Afd. for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin, Århus Universitetshospital, Skejby 

12.00
Frokost

13.00
Optagelse af 99mTc-Sestamibi i venstre ventrikel i reperfusionsfasen af akut myokardieinfarkt
Læge, Ph.D.-studerende Runa Poulsen
Afd. for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin, Århus Universitetshospital, Skejby

13.20
Logistik og databaser i projektregi
Ledende bioanalytiker Mette Høilund-Carlsen
N
uklearmedicinsk afd., Odense Universitetshospital 

13.50
Kaffe/te og kage

14.20
Er aspirinresistens årsagen til stent-trombose efter ballonbehandling?
Stud.Med, forskningsårsstuderende Morten Würtz
Hjertemedicinsk afd. B, Århus Universitetshospital Skejby 

14.50
Hjerterigtig kost
Klinisk diaætist, Hanne Høyer

15.20
Tak for i dag
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___