Seneste LSB-Nyt  

Arkiv LSB-nyt

 

 

LSB Nyt

LSB-NYT Nr. 49.

Juni 2018

Opdatering af medlemsdatabase

I forbindelse med overgang til ny medlemsdatabase har vi brug for, at du skriver til LSB´s kasserer, så vi kan opdatere alle oplysninger i databasen. Da LSB overgår til kontingentopkrævning via MobilePay eller bankoverførsel, skal du angive dit private telefonnr. (dit telefonnr. anvendes kun til dette formål).

Du skal skrive til: kassererlsb@gmail.com  og angive disse oplysninger:

Navn, Adresse, arbejdssted, funktion, telefon (privat) og e-mail.

Kontingentindbetaling

I LSB´s bestyrelse har vi valgt at indbetaling til kontingent fremover kan foregå via MobilePay, hvor telefonnummeret er linket op til foreningens konto, eller som tidligere ved bankoverførsel. Deadline for indbetaling til kontingent er 1. september 2018.

For MobilePay indbetaling: 73321

Bankoverførsel: Regnr.: 9570 Kontonr.: 0021040 – Husk at angive navn på indbetaler.

Kontingentet for 2018 udgør kr. 200,-

Temadage

LSB har afholdt en temadag om Next-Generation-Sequencing (NGS) i Odense d. 24. maj 2018.

Næste temadag afholdes i København d.13. september i forbindelse med CPH LabDays i samarbejde med J. B. Exhibition. Temaet for dagen er ”Innovation i sundhedsvæsenet” og programmet annonceres på LSB´s hjemmeside, Facebook og via LSB's mailliste.

LSB-undersøger - Bioanalytikernes forskningskapacitet

LSB har blandt andet til formål at stimulere udvikling og forskning indenfor bioanalytikerfaget samt udbrede kendskab herom. I den forbindelse har LSB´s bestyrelse igangsat en spørgeskemaundersøgelse, hvor formålet er på videnskabelig vis at klarlægge, hvordan du som bioanalytiker har 1) interesse for forskning og 2) forskningsfærdigheder i bioanalyse. Det tager cirka 10-15 minutter at besvare spørgeskemaet, og vi håber, at du vil deltage. Du tilgår undersøgelsen her: (indsæt link i browser eller scan QR-koden)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-Joi1u0Jz4RprRPVs6rbo9WIppnrWgDNHXeX_M-wfq8F_xQ/viewform  


  ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___