LSB-Nyt 37  

Temadag om hjertet - Skejby Hospital, Århus

Temadag: Udredning af arvelig hjertesygdom -
Frdb. Hospital, Kbh

LSB´s 7. kongres

LSB-Nyt 37

Januar 2009

Temadag om hjertet
26. feb. - Skejby Hospital, Århus

Tid: Torsdag den 26. februar 2009, Kl. 9.30 15.30

Sted: Skejby Hospital, Undervisningslokale 28,Indg. 3, 1.v.

Hør om:
·          Forskning på en Hjertemedicinsk Afd.
·          Højintensiv Troponinbehandling

·          Myokardieskintigrafi og PET-skanning

·          Forskning i dyremodeller

·          Hjerterigtig kost

Se foredragsholdere og hele programmet på www-lsb-bio.dk 


Tilmelding senest den 20. februar 2009 via LSB´s hjemmeside

______________________________________________________


Temadag: Udredning af arvelig hjertesygdom

11 marts - Frdb. Hospital, Kbh. 

 

Tid: Onsdag den 11. marts 2009,  Kl. 10–16

Sted:
 Auditoriet, Hovedvejen 14, Frederiksberg Hospital, København

Hør om:

Arvelig hjertesygdom – mange dan-skere går rundt med livets pumpe som tikkende bombe
· Hjertets normale fysiologi
·  Arvelig hjertesygdom
·  Diagnostik af arvelig hjertesygdom – Molekylærgenetiske metoder
·  Nyeste cardiovaskulære forskning

Se foredragsholdere og hele programmet på www-lsb-bio.dk
 
Tilmelding senest den 4. marts 2009 via LSB´s hjemmeside
______________________________________________________

LSB´s 7. kongres

Den 18. – 19. november 2009

 Hotel Faaborg Fjord og

Resultatvurdering - I forskning og metodeudvikling og

Frie foredrag og postersDet laboratoriemedicinske område gennemgår i disse år kolossale forsknings- og metodeud-viklingsmæssige fremskridt, og bioanalytikerne er med i frontlinien, hvor de udfører selvstændig forskning og publicerer i stor grad. Et væsentligt område består i at optimere og validere eksisterende analysemetoder til gavn for patientbehandlingen.

Bioanalytikere har den fornødne kompetence til at sikre korrekte, valide resultater og til at træffe daglige valg, der har afgørende betydning for, om et udstyr eller en analysemetode kan benyttes i diagnostikken eller i forskningsøje-med. Valg der får konsekvenser diagnostik og behandling og som er af afgørende vigtighed for patienterne.    

Der er mange emner indenfor kongressens tema hvor bioanalytikere kan præsentere deres arbejde, så bestyrelsen håber, at emnet vil inspirere rigtig mange LSB’s medlemmer fra alle specialer og laboratorier til at tilmelde foredrag og posters til kongressen.

Se mere om kongressen på LSB´s hjemmeside

www.lsb-bio.dk

På bestyrelsens vegne

Bent Hansen