Program LSB´s 7. kongres  

Program for LSB´s 7. kongres

Der kan ske justeringer af programmet i tilfælde af aflysninger,

Den 18. November 2009 - Foredrag 

 

10.00

Registrering

-  Udstilling og posters

11.00

Velkomst

 

11.15

Gæsteforedragsholder
Vurdering af laboratoriemedicinske undersøgelser - hvordan ser det ud for patienten? 
Jonna Skov Madsen, Klinisk Biokemisk Afdeling, Vejle

12.15

Metodevalidering ved TGCE (Temperature Gradient Capillary Elektrophoresis) som anvendes til molekylærgenetisk diagnostik

Marianne Käehne, Odense Universitets Hospital

12.35

Frokost  -  Udstilling og posters

13.35

Detektion af mycobacterium tuberculosis og andre mykobakterier ved hjælp af PCR i formalinfikseret paraffinindstøbt væv
Anne Jørgensen, Patologiafdelingen, Rigshospitalet, Experimental Pathology Unit
 13.55

Evaluering af stråledosis til bioanalytikere ved forskellige opgaver på en nuklearmedicinsk afdeling
Anne-Marie Flensborg, Afd. for Klin. Fysiologi og Nuklearmedicin, Århus Universitetshospital Skejby

14.15

Bioanalytikernes Artikeldatabase
LSB – Bestyrelse

14.25

Kaffe / te  -  Udstilling & Posters
Postersessioner kl. 14.45 - 14.50 - 14.55

15.35

Validering af AQT 90 FLEX for blodparameteren D-Dimer

David Fraser, Hillerød Hospital
 15.55 Metodevalidering - Et samarbejdsprojekt om internetbaseret vidensdeling
 Ingelise Bender, Bioanalytikeruddannelsen, Den Flerfaglige Professionshøjskole
 i Region Hovedstaden

16.15

Gæsteforedragsholder

Hvor kommer salaten fra?

Sven Bode Andersen, Institut for jordbrug og økologi/plante- og jordvidenskab 
 17.00

 Tak for i dag

18.30

Kongresmiddag
Den 19. November 2009 - Foredrag 

09.00

Gæsteforedragsholder

Biomedicinsk anvendelse af massespektrometri
Niels Gregersen, Århus Universitets Hospital

09.45

Lactose-intolerans - Resultatvurdering afhænger af patientens genetiske oprindelse
Flemming Lund, Klinisk Biokemisk Afdeling, Hillerød

10.05

Optimering af fremstilling af Cytospin-præparater på div. kropsvæsker og differentialtælling af disse i CellaVision DM96
Margit Grome, Klinisk Biokemisk Afdeling, Rigshospitalet

10.25

Kaffe / te  -  Udstilling, Posters
Postersessioner k. 10.35 - 10.40 - 10.45

11.25

Optimering og validering af ELISA-kit til måling af Brain-Derived Neurotrophic Factor
Pia Høgh Plougmann, Århus Universitetshospital

11.45

Anvendelse af humane hæmostaseanalyser til diagnostisk brug på dyr ved Institut for Mindre Husdyrs Sygdomme
Anette Urbrand Martinsen, Hæmostaselaboratoriet, Det biovidenskabelige Fakultet, Institut for Mindre Husdyrs Sygdomme på LIFE

12.05

Føtomaternel Blødnings Undersøgelse, FMH-test
Betina Poulsen, Klinisk Immunologisk Afdeling, Rigshospitalet

12.25

Frokost  -  Udstilling & posters

13.35

Screening af toksiske lægemidler - kvantitativ bestemmelse af ATP i leverceller fra rotter
Nadine M. Hammouda, Professionsbachelorprojekt  udført på Farmaceutisk Institut, Københavns Universitet

13.55

 Fremstilling og karakterisering af antistoffer mod MMP13

 - en matrix metalloproteinase som spiller en vigtig rolle i udviklingen af brystkræft

 Ruth Petersson, Rigshospitalet

14.15

Stamceller mod iskæmisk hjertesygdom - forberedelse og injektion af celler
Louise Hansen, Stamceller mod iskæmisk hjertesygdom - forberedelse og injektion af celler

14.35

Kaffe/Te  

 14.50

 LSB Generalforsamling
 Uddeling af priser og legater

 15.50  Afslutning

  

Posterudstilling 

Tema: Resultatvurdering – I forskning og metodeudvikling

        

 • Udvikling og validering af et radioimmunoassay til måling af dDAVP i plasma
  Jane H.Knudsen
  A-Forskning, Århus Universitetshospital, Skejby

 • Lactose-intolerans - Resultatvurdering afhænger af patientens genetiske oprindelse
  Merete Frejstrup Pedersen
  Klinisk Biokemisk Afdeling, Hillerød

 • FISH & CISH på SurePathTM LBC prøver fra mamma tumorer
  Helle Pedersen, Tove Hansen, Jalil Hariri
  Patologisk Institut, Sygehus Sønderjylland

 • Den prognostiske værdi ved ProExTMC ved CIN1 sammenlignet med P16 og HPV In Situ Hybridisering
  Tove Hansen, Jalil Hariri
  Patologisk Institut, Sygehus Sønderjylland

 • Detektion af AmpC beta-laktamaser
  Sara
  Naomi Mensah og Line Rose Hjortbak
  Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Skejby Sygehus

 • Proteomanalyse af fibroblaster til opklaring af mitokondriesygdomme
  Vibeke Stenbroen
  Molekylær Medicinsk Forskningsenhed, Det sundhedsvidenskabelige Fakultet, Århus Universitetshospita, Skejby

 • Realtime PCR assay til bestemmelse af gene copy number variation
  Pernille Jordan, Charlotte Brasch-Andersen
  Klinisk Farmakologi, Syddansk Universitet og Afd. BFG, Odense Universitetshospital

 • Validitet af simplificerede metoder til måling af nyrefunktionLene E Nielsen, Århus Universitetshospital, Skejby   
     

Frie posters

 • Forsøgsdyr til forskning. Udvikling af uPARAP knockout mus. Et vigtigt redskab i forskning
  Suzanne K. Møller, Katharina H. Stegmann
  Finsenlaboratoriet, Rigshospitalet

 • Transfusion audit i praksis - hvordan?
  Hanne Nielsen, Dorte Esmark Hansen
  Klinisk Immunologisk Afdeling, Vejle Sygehus
  __ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
 
ne Nielsen, Dorte Esmark Hansen
Klinisk Immunologisk Afdeling, Vejle Sygehus
 
 •  ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___