Kandidatudd, Muligheder og Kvalitetssikring  

VSH - Temadag

Kandidatuddannelser, Hvilke muligheder, Kvalitetssikring

13. november 1995, Vejle Sygehus, 
21. november 1995, Frederiksberg Hospital, København 

Program

Kandidatuddannelser

13.30 - 14.30
Kandidatuddannelse - Hvilke muligheder?
Elsebeth Sønderup, Næstformand i LAH
Kirsten Møller, Rektor, Hospitalslaborantskolen, København

14.30 - 15-00
Kaffe / Te

Kvalitetssikring

15.00 - 15.30
Kvalitetssikringssystem ud fra DS/ISO 9001
Steen Tystrup, afdelingslaborant, Klinisk Biokemisk Afd, Hvidovre Hospital

15.40 - 16.10
Akkreditering af et transplantationsimmunologisk laboratorium i international sammenhæng
Anne Qwist, Klinisk Immunologisk Afdeling, Skejby Sygehus

16.20 - 16.50
Opfølgning af en målsætningsdebat
Jens Peter Philipsen, Klinisk Biokemisk Afdeling, Holstebro Sygehus

16.50 - 17.00
Afrunding og afslutning

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___