Ls faglige artikler med strre udbytte  

LSB – Temadag

Læs faglige artikler med større udbytte

21. november 2006, kl. 10.00 - 16.00
dbio Hovedstadens lokaler. Østbanegade 15, København Ø.
Lige ved Østerport station

LSB afholder en kursusdag i København med hovedvægt på tolkning af forskellige statistiske passager, der forekommer i faglige artikler. Eksempelvis: p-værdi, regressionsanalyser, bias, sensitivitet, specificitet, ROC-kurver, boksplot mm.

Dagens indhold tager udgangspunkt i artikler som deltagerne gerne vil granske dybere, og oplægget til tolkning af forskellige statistiske passager skal derfor komme fra deltagerne.

Adgangsbilletten til dette kursus er fremsendelse af en vilkårlig publiceret faglig artikel, hvor statistikken eller en statistisk passage giver dig tolkningsproblemer.

Program
* Litteratursøgning i PubMed
* Hvordan er en original artikel struktureret?
* Tolkning af forskellige statistiske begreber og diagrammer

Antal
Max 14 deltagere

"Ikke medlemmer" kan deltage ved indmeldelse inden dagen.___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___