Skriftlig formidling - Skejby, København  

VSH - Eftermiddagsseminar

Skriftlig formidling, datapræsentation og opsætning af artikel

28. januar 1998, Rigshospitalet, København, - kl. 15.00 - 17.30
2. februar 1998, Skejby Sygehus, Århus, - kl. 15.00 - 17.30

Formål
At inspirere selskabets medlemmer til at formidle faglig viden.

Indhold
Overlæge dr.med. Lise Lotte Højgaard, som er ansvarshavende redaktør på "Ugeskrift for læger", vil fortælle om de muligheder og krav, der stilles til skriftlig formidling i faglige tidsskrifter.

Målgruppe
Medlemmer af VSH.

Underviser
Overlæge dr.med. Lise Lotte Højgaard, Klinisk Fysiologisk Afdeling, Hvidovre Hospital
__

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___