Risikofaktorer v. art & ven blodpropsygd  

Arkiv Aktiviteter

LSB - Temadag

Risikofaktorer ved arterielle og venøse blodpropsygdomme

22. februar 2001
Roche, Hvidovre, København

Undervisere
Overlæge Jørn Dalsgaard Nielsen og Afdelingslæge Maja Jørgensen
Københavns Amts Trombosecenter og Koagulationslaboratorium, Amtssygehuset Gentofte

12.30
Arterielle og venøse blodpropmekanismer

14.00
Trombosedisponerende faktorer ved venetromboser

14.30
Trombosedisponerende faktorer ved arterielle tromboser

15.00
Kaffe / te

15.15
Analyseprofiler ved undersøgelse for venøs og arteriel trombofili

15.45
Antifosfolipid-antistoffer

16.00
Sygehistorier diskuteres

16.30
Afslutning
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___