Forskning inden for eget fag  

Arkiv Aktiviteter

LSB - Temadag

Forskning inden for eget fag
Fra undren til forskning  –  Fra idé til projekt

20. september 2001 
Odense Universitetshospital
 

Syv forskere, projektdeltagere eller ledere alle bioanalytikere af grunduddannelse, fortæller om mange aspekter af deres arbejde - fra den spæde start hvor ideen fostres til formidlingen.

Panel
Kirsten Villadsen, Klinisk Biokemisk Afdeling - Skejby
Susanne Nielsen, Patologisk Institut - Næstved
Marianne Nielsen, Neuropatologi, Rigshospitalet
Kirsten Kjær, Idrætsmedicinsk Institut

Indlægsholdere
Anne Qwist, ledende bioanalytiker, Klinisk Biokemisk Afdeling, Horsens Sygehus
Annelise Olsen, ledende bioanalytiker, Patologisk Institut, OUH
Erik Høst, embryolog, Fertilitetsklinikken, Herlev Amts Sygehus

Tema:
Idé-fasen

Emnevalget og ideoplægget. – Om ressourcer og praktiske forhindringer. – Om modstand og opbakning vejledning og gode råd.

Planlægnings- og arbejdsfasen
Etiske overvejelser. - Hvorfra og hvordan skaffes økonomi ? - Præcisering og afgrænsning af problemstilling. - Udarbejdelse af forsøgs protokol

Publikationsfasen
Skal vi publicere ? - Publikationsform og “forum”


Program:

9.30 - 10.00 
Kaffe og rundstykker

10.00 - 10.10
Velkommen

10.10 - 11.10  
Idé-fasen
Anne Qwist Hvordan overbeviser man sine ledere/chefer om muligheden og vigtigheden af at få lov til at arbejde med sine ideer
Paneldiskussion

11.10 -11.20 
Pause
 
11.20 - 12.20  
Planlægningsfasen & Arbejdsfasen
Anne Lise Olsen fortæller ud fra sine erfaringer i vurdering af ansøgninger
Gode råd og ideer til ansøgning af økonomiske midler til forskning
Paneldiskussion

12.20 - 13.00 
Frokost

13.00 - 14.00
Publikationsfasen  
Erik Høst: Hvordan skriver man sin første artikel, og den næste, - og den næste, - den ..........
Paneldiskussion

14.00 - 14.05 
Afslutning ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___