Vaccination Århus  

Arkiv Aktiviteter

LSB - Temadag

Vaccination

19. august 2004
Patologisk auditorium, Århus Sygehus, Nørrebrogade 44

09.00 - 09.30
Kaffe og rundstykker

09.30 - 09.35
Velkommen
Marianne Schou, LSB´s bestyrelse

09.35 - 10.20
Vaccinationsimmunologi
Basalviden om vaccine og vaccinationsimmunologi
Reservelæge Betina Samuelsen, Klinisk Immunilogisk Afdeling, Skejby Sygehus

10.20 - 11.05
Hepatitis
Hvilke typer findes der. Hvordan smitter de og hvilke kan man vaccinere for? Hvem skal vaccineres og hvad er indikationerne?
Reservelæge Betina Samuelsen, Klinisk Immunologisk Afdeling, Skejby Sygehus

11.15 - 12.00
Influenza vaccination
Skal bioanalytikere vaccineres mod influenza ? Hvem skal beskyttes mod influenza ? Er der risici ved vaccinationen ? Ny vaccine formuleret
som næsespray
Overlæge Lars Peter Nielsen, Statens Serum Institut, Virologisk Afdeling

12.00 - 12.45
Frokost

12.45 – 13.15
Vaccination i relation til T.B
Tuberkulose - hvordan smitter det? –
Hvem skal vaccineres og hvad er indikationerne?
Overlæge Kurt Fuursted, Klinisk Mikrobiologis Afdeling, Skejby Sygehus

13.15 - 13.45
Vaccination i relation til meningitis
Meningitis – hvilke typer findes der? - Hvordan smitter de og hvilke kan man vaccinere overfor? Hvem skal vaccineres og hvad er indikationerne ?
Overlæge Kurt Fuursted, Klinisk Mikrobiologis Afdeling, Skejby Sygehus

13.45 - 14.05
Kaffepause

14.05 - 14.50
Vaccination i relation til allergi
Hvordan anvendes vaccinationen i forbindelse med allergi?
Afdelingslæge Erik Juel Jensen, Lungemedicinsk Afdeling, Århus Sygehus, NBG

14.50
Afslutning

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___