Etiske aspekter forskn & udv  

Arkiv Aktiviteter

LSB - Temadag

Etiske aspekter i forbindelse med forskning og udvikling

29. september 2004
Aardestrup Klinikbygn. Odense Universitetshospital

09.30
Kaffe / te og rundstykker

10.00 – 10.05
Velkomst ved Pernille Jordan

10.05 – 11.30
Helsinki – deklarationen og andre regelsæt
Krav til biomedicinske forskningsprojekter
Videnskabsetik og forskeretik
Herunder:
   patientinformation og samtykke
   frivillighed- patientrespekt
   fortrydelsesret
   underskrift
   databaser – opbevaring
   retningslinier ved tilfældige fund
  Povl Riis, professor Dr. Med.

11.30 – 12.00
Bionalytikeransvar 
Else Marie Klærke, fagetisk nævn dbio

12.00 – 12.30
Frokost

12.30 – 13.30
Etisk råd og det videnskabsetiske komité-system
Jette Krarup, sekretariats leder, konsulent, cand. jur., Den videnskabsetiske komité for Vejle og Fyns Amter

13.30 – 14.00
Praktiske aspekter i forbindelse med medicinske forskningsprojekter
Hvad stiller man op med uventede fund, m.v.?
Fra en vejleder i medicinske forskningsprojekter, Henrik Jørgensen, 1. reservelæge, Bispebjerg

14.00 – 14.15
Kaffe

14.15 – 15.00
Håndtering af patientoplyninger
  Hvordan må og skal man behandle patientoplysninger ?
  Anvendelse af patientoplysninger
  Beskyttelse af patientoplysninger
  Samtykkekravet
  Biobanker
  Ved advokat Johnny Petersen
  Advokatfirmaet DELACOUR

15.00
Afslutning
Pernille Jordan
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___