Udvikling og forandring LSB Jub arr  

Arkiv Aktiviteter

LSB - Temadag
LSB Jubilæumsarrangement

Udvikling og forandring

2. juni 2005
Auditoriet i Winsløwparken 15, Odense Universitets Hospital

Det er nu 10 år siden LSB blev stiftet, og det er blevet til mange faglige sammenkomster med spændende foredrag, diskussioner, kurser samt kongresser og udstillinger.
 
Jubilæet fejres med en helt speciel temadag, hvor vi med udgangspunkt i LSB´s historie, sammenfatter nogle af de tiltag, som forskningen har medført i de sidste 10 år. Her tænkes specielt på bioanalytikerens rolle som selvstændig forsker. Vi har valgt at fokusere på 2 områder, hvor der er sket en rivende udvikling i vores fag de sidste 10 – 20 år: Molekylærmedicinen og hjernen.
LSB´s opgave er bl.a. at styrke og stimulere udvikling og forskning indenfor bioanalytikerfaget, så der vil naturligvis også være fokus på det sidste nye, og på fremtiden.

Hvor er vi nu?  -  Hvad kan vi egentlig med de sidste nye diagnostiske metoder, og understøttes de af reelle behandlingsmæssige muligheder ?  -  Hvad kan vi tilbyde indenfor screening, genetisk udredning og behandling ?   Kan vi tolke de molekylære grundelementer ? - Hvad ved vi om et organ som hjernen ? - Og hvad kan det anvendes til ? - Sidst men ikke mindst , bør vi gøre os nogle etiske overvejelser ?

Program

09.30
Kaffe/te og rundstykker

10.00
Velkomst

10.05
LSB gennem 10 år
Pia Bruun Madsen, vicecenterchef, Vestsjællands Amt, medstifter af LSB

10.30
Molekylær medicin – Hvad kunne vi – hvad kan vi – hvad burde vi kunne
  - Vibeke Stenbroen Winter, afdelingsbioanalytiker 
  - Niels Gregersen, professor.
    Molekylær Medicinsk Forskningsenhed, Skejby Sygehus

12.00
Frokost

12.45
Hjernen – fra hiroglyffer til SPECT og PET-skanning
 - Gerda Thomsen, ledende bioanalytiker
 - Lars Pinborg, læge.
   Neurobiologisk Forskningsenhed , Rigshospitalet
               
14.15
Kaffe / Te

14.45
Kan ildsjæle forandre sig?
  - Peter Bastian, musiker, musikfilosof og fysiker

16. 15
Tak for i dag
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___