Program 5. kongres  

Arkiv Kongres

LSB´s 5. Kongres - Program

Tema: Livsstil og folkesundhed

Hotel Svendborg
17. - 18. november 2004

 

Onsdag den 17. november 2004

10.00 - 11.00 
Registrering, udstilling, posters og kaffe

11.00 - 11.15 
Velkomst

11.15 - 12.15
Motion på recept
Professor dr. med. Bente Klarlund Pedersen
Rigshospitalet.

12.15 - 12.35
Motion og lungefunktion hos 90-årige
Bioanalytiker dr. med. Birgitte Hanel
Klinik for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin, Rigshospitalet

12.35 - 13.35
Frokost, udstilling og posters

13.35 - 13.55 
Træning og lungefunktion hos overvægtige
Bioanalytiker Marianne Federspiel,
Klinik for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin, Rigshospitalet

13.55 - 14.15  
Muskelstyrke og muskelbesvær hos danske lønmodtagere
Bioanalytiker Dorthe Ekner
Arbejdsmiljøinstituttet, København

14.15 - 14.35
Biomarkører for stress. Spytmålinger – metodeevalueringer - spytcortisol
Bioanalytiker Anne Abildtrup
Arbejdsmiljøinstituttet, København

14.35 - 15.35
Udstilling, posters og kaffe

15.35 - 15.55
Fedtsyrer, hjerte- kar sygdomme og kostundersøgelse blandt postmenopausale kvinder
Bioanalytiker Inge Aardestrup
Lipidklinikken, Kardiologisk Afdeling, Aalborg Sygehus

15.55 - 16.15
Undersøgelser på et Cardiologisk Laboratorium, specielt med henblik på iskæmiske hjertesygdomme
Bioanalytikere Birgitte Toft Jensen
Kardiologisk Afsnit, Odense Universitetshospital

16.15 - 16.35
Østerbro undersøgelsen. De stille infarkter
Bioanalytiker Merete Appleyard
Østerbroundersøgelsen, Bispebjerg Hospital

16.35 - 17.05
Skal vi danse før vi spiser?
Overlæge dr. med. Jens Bülow
Bispebjerg Hospital

18.00
Bus afgang til kongresmiddag på Hvidkilde Gods


Torsdag den 18. november 2004

09.00 - 09.45
Genteknologi til behandling af hjertesygdomme
Overlæge dr. med. Jens Kastrup, Rigshospitalet

09.45 - 10.05
Decentral analysering af P-Glukose
Bioanalytiker Anne Dorthe Mikkelsen
Klinisk Biokemisk Afdeling, Århus Sygehus

10.05 - 10.25
Kontinuerlig blodsukkermåling på diabetespatienter med Medtronic Mini Med Sensor
Bioanalytiker Henni Hansen
Steno Diabetes Center

10.25 - 11.25
Udstilling, poster og kaffe

11.25 - 11.45
Sukkervand og sladrehank - En livsstilsundersøgelse blandt grønlændere
Maja Lis Halkjær og Birgitte Hemmingsen
Steno Diabetes Center

11.45 - 12.05
D-vitaminer og invandrerkvinder
Bioanalytiker Nighat Khawaja
Danmarks Fødevare- og Veterinær Forskning

FRIE FOREDRAG

12.05 - 12.25
Flourescens immunhistokemi ved studier af carcinoma insitu forandringer i mammae
Bioanalytiker Charlotte Lønborg
Finsenlaboratoriet, Rigshospitalet

12.25 - 12.45
Opsætning og vurdering af P-parathyrin; stofm på ADVIA
Bioanalytiker Katja Maria Mardov
KPLL, København Praktiserende Lægers Laboratorium

12.45 - 13.45
Frokost, udstilling og posters 

13.45 - 14.05
Svangerskabsforgiftning og karfunktion hos type 1-diabetikere
Bioanalytiker Birthe Nielsen
Afdeling for endokrinologi og nefrologi samt obstetrisk klinik, Rigshospitalet

14.05 – 14.25
Personaledosimetri
Bioanalytiker Birte Hjort Jensen
Fyiologisk og Nuklearmedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital

14.25 - 14.45
Ny metode i udredningen af primær cilie dyskinesi (Fimrehårssygdom)
Bioanalytiker Marianne Møller Andersen
Lungeambulatoriet for børn, Klinik 1, Rigshospitalet

14.45 - 15.10
Kaffe

15.10 - 16.00
Generalforsamling
Uddeling af legater og præmier

16.00
Afslutning
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___