Program 6. kongres  

Arkiv Kongres

LSB´s 6 Kongres - Program

Tema: Cancerudredning - Forskning og Behandling

Comwell Kolding
9. - 10. maj 2007

 

Onsdag den 9. maj 2007

10.00 - 11.00
Registrering, udstilling
, posters og kaffe

11.00 - 11.15
Velkomst

11.15 - 12.15
Paradigmeskift i udviklingen af lægemidler mod cancer
Keld Danø, Professor dr. med.
Finsenlaboratoriet, Rigshospitalet

12.15 - 12.35
Biobanker – Hvad skal der til ?
Karin Nørgaard, centerchefbioanalytiker
Diagnostisk Center, Rigshospitalet

12.35 - 13.35
Frokost, udstilling og posters

13.35 - 13.55
Kan maligne lymfeknuder ved mammae cancer og malignt melanom identificeres præoperativt
Tim Lundby, bioanalytiker
Klinik for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin, Rigshospitalet

13.55 - 14.15
Brug af mikroPET til at bestemme hypoksigraden i tumorer hos mus
Mette Simonsen, bioanalytiker
PET-Centret, Århus Sygehus

14.15 - 14.25
Hovedsponsor RAMCON A/S
Præsentation ved Rudi Steffensen
Ålborg Sygehus

14.25 - 15.25
Udstilling, posters og kaffe

15.25 - 15.45
HPV-test og livmoderhalskræft i en befolkningsundersøgelse i Region Hovedstaden
Anita Larsen, bioanalytiker
Patologiafdelingen, Hvidovre Hospital

15.45 - 16.05
Kombineret PET/CT helkropsskanning til planlægning af stråleterapi
Hanne Jørgensen, bioanalytiker
Klinik for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin, Rigshospitalet

16.05 - 16.50
Brystkræft, behandling og perspektiver
Bent Ejlertsen Overlæge ph.d. 
Onkologisk Klinik, Rigshospitalet 

18.00
Bus afgang til kongresmiddag på KulturØen i Middelfart

 


Torsdag den 10. maj 2007

09.00 - 09.45
Dendritcellevaccination – en terapeutisk cancervaccine
Annika Berntsen, læge
Onkologisk Afdeling, Herlev Sygehus

09.45 - 10.05
Screeningsprofilen hos afdøde fynske livmoderhalskræft-patienter. Et case-kontrolstudie
Dorthe Ejersbo, bioanalytiker
Klinisk Patologi, Odense Universitetshospital

10.05 - 10.25
Farmakogenetiske polymorfier og effekt af methotrexat hos børn med akut lymfoblastær leukæmi
Jannie Gregers, bioanalytiker
Bonkolab, Rigshospitalet

10.25 - 11.25
Udstilling, posters og kaffe

11.25 - 11.45
Fluorescens in situ hybridisering til påvisning af mantle cellelymfom –en metodeoptimering
Stig Hansen, bioanalytiker  - Et bachelorprojekt
Bioanalytikeruddannelsen Århus og Patologisk Institut, Århus

11.45 - 12.05
Problematik omkring måling af uPAR i TR-FIAs uPAR, en prognostisk markør ved flere cancersygdomme
Ruth Petersson, bioanalytiker
Finsenlaboratoriet, Rigshospitalet

12.05 - 12.25
Anvendelse af P-Thyroglobulin til diagnostik af thyroideacancerrecidiv 
Mette Degn, bioanalytiker
Klinisk Biokemisk Afdeling, Århus Sygehus

12.25 - 12.45
Simultan fænotype og genotypebestemmelse (FICTION-metoden) på paraffinsnit og cytologisk materiale
Michael Bzorek, bioanalytiker
Patologiafdelingen, Næstved Sygehus

12.45 - 13.45
Frokost, udstilling og posters 

13.45 - 14.05
Validering af Surveyor Nuclease Mutation Detection Kit til mutationsdetektion
Peter Böhm, afdelingsbioanalyatiker
Klinisk Biokemisk Afdeling, Rigshospitalet

14.05 – 14.50
Genetisk udredning og rådgivning ved arvelig risiko for alvorlig sygdom, ved arvelig mamma- og ovariecancer som eksempel
Jette Sandgaard, bioanalytiker og
Vibeke Reiche Sørensen, sygeplejerske

14.50 - 15.05
Kaffe

15.05 - 16.00
Generalforsamling
Uddeling af legater

16.00
Afslutning
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___