Program 1. kongres  

Arkiv Kongres

LSB´s  (VSH) 1. Kongres - Program

Tema: Koagulation og fibrinolyse 

Skejby Sygehus, Århus
12. - 13. marts 1996

 

Tirsdag den 12. marts 1996

10.00 - 11.15 
Registrering, firmaudstilling, posteropsætning og kaffe

11.15 - 11.30
Velkomst ved Pia Bruun Madsen

11.30 - 12.30
Inviteret foredragsholder

12.30 - 13.30
Frokost

13.30 - 14.00
Det fibrinolytiske systems humorale proaktivatorer i humant blod. Biokemisk og metodologiske aspekter
Ph.D-studerende, afdelingshospitalslaborant Johannes Jakobsen Sidelmann, Institut for Tromboseforskning, Klinisk Biokemisk Afdeling, Esbjerg Centralsygehus

14.00 - 14.30
Resistens mod aktiveret protein C
Læge Bent Lind, Sektionen for Hæmostase og Trombose, Klinisk Biokemisk Afdeling, Rigshospitalet

14.30 - 15.30
Kaffe, poster og firmaudstilling

15.30 - 16.00
Tromboseudredning
Afdelingslaborant Birgit Buch, Klinisk Biokemisk Afdeling, Rigshospitalet, Hanne Skovmøller, Koagulationslaboratoriet, Klinisk Kemisk Afdeling, Aalborg Sygehus

18.00 -
Middag på Radisson SAS

 

Onsdag den 13. marts 1996

09.00 - 09.30
Kostforsøg
Hospitalslaborant Kirsten Ebbesen, Forskningsinstituttet for Human Ernæring, Den Kongelige Veterinær- og Lanbohøjskole

09.30 - 10.00
Undersøgelse for IgA-mangel og anti-IgA hos bloddonorer og patienter
Afdelingslaborant Bent Knøsgård, Klinisk Immunologisk Afdeling, Aalborg Sygehus

10.00 - 10.45
Kaffe og firmaudstilling

10.45 - 11.15
Metoder til vurdering af parathyreoideahormonsekretionen in vivo
Forskningslaborant Anne Quist Rasmussen, Jesper Clausager Madsen, Klinisk Biokemisk Afdeling, Peter Schwartz, Endokrinologisk Afdeling, Hvidovre Hospital

11.15 - 11.45
Myelodysplasi
Instruktionslaborant Jens Peter Philipsen, Centrallaboratoriet, Holstebro Centralsygehus

11.45 - 12.15
Mikroskopi for bakteriel vaginose
Instruktionslaborant Lis Hyttel, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Aalborg Sygehus Syd

12.15 – 13.45
Frokost, poster og firmaudstilling

13.45 - 14.15
Intracytoplasmisk sperm injektion (ICSI) kan ikke overvinde en oocyt-defekt i tidligere manglende fertilisation med konventionelIVF og normal sperm
Hospitalslaborant Anette Gabrielsen, K. Petersen, A.L. Mikkelsen, S. Lindenberg, Fertilitetsklinikken CICONIA, Århus

14.15 - 14.45
Klinisk anvendelse af single photon emission computer tomography (SPECT) til måling af hjernens regionale blodgennemstrømning
Forskningslaborant Gerda Thomsen, Neurologisk Afdeling, Rigshospitalet

14.45 - 15.00
Kaffe

15.00 - 16.00
Generalforsamling i Videnskabeligt Selskab for Hospitalslaboranter

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___