Prógram 2. kongres  

LSB´s (VSH) 2. Kongres - Program

Tema: Hæmatologi og Medicinsk Teknologi Vurdering (MTV)

Herlev Sygehus
25. - 26. marts 1998

 

Onsdag den 25. marts 1998

10.00 - 11.15
Registrering, udstilling, posteropsætning og kaffe

11.15 - 11.30
Velkomst ved formand Pia Bruun Madsen

11.30 - 12.30
Hæmatologi
Overlæge Niels Ebbe Hansen
Med. hæmatologisk Afdeling, Herlev Sygehus

12.30 - 13.30
Frokost, udstilling og posters

13.30 - 14.00
Anvendelse af cytogrammer ved maskinel differentialtælling
Afdelingslaborant Leif Nielsen
Klinisk Biokemisk Afdeling, Aalborg Sygehus

14.00 - 14.30
Diagnosticering af hæmochromatosis med PCR-teknik
Forskningslaborant Rudi Steffensen
Klinisk Immunologisk Afdeling, Aalborg Sygehus

14.30 - 15.30
Kaffe, udstilling og posters

15.30 - 16.00
Akut ambulantservice for hæmatologiske patienter
Hospitalslaborant Bente Philipsen
Klinisk Biokemisk Afdeling, Holstebro Sygehus

16.00 - 16.30
Nye parametre til hjælp i diagnose og behandling af anæmier
Birgit Eskildsen, Bayer A/S, Division, Diagnostika

18.30
Middag og socialt arrangement 
Tycho Brahe Planetariet, København

 

Torsdag den 26. marts 1998

09.00 - 09.45
MTV - hvad er det?
Kvalitetschef Thorsten Kruse, Vestsjællands Amt

09.45 - 10.30
MTV - omsat til praktisk styringsredskab
Administrationschef Ole Thomsen
Århus Kommunehospital

10.30 - 11.15
Kaffe, udstilling og posters

11.15 - 11.35
MTV af computer og software til flowcytometrisk lymfocyt subpopulations bestemmelse
Afdelingslaborant Ingelise Marcussen
Hvidovre Hospital

11.35 - 12.15
Klinisk anvendelse af HB1AC   -   DNA-diagnostik vedr. familiær hyperkolesterolæmi
Overlæge Mogens Lytken Larsen
Århus Kommunehospital

12.15 - 13.15
Frokost, udstilling og posters

13.15 - 13.45
Oprensning og karakterisering af en krystalvæksthæmmer i human urin
Hospitalslaborant Steen Just Justesen
Klinisk Biokemisk Afdeling, Hvidovre Hospital

13.45 - 14.15
Kan kvinder bedrive videnskab?
Ledende laborant Tove Dreyer
Klinisk Biokemisk Afdeling, Odense Universitetshospital

14.15 – 15.00
Kaffe

15.00 - 16.00
Generalforsamling - Uddeling af VSH´s forskningslegat

16.00 – 16.15
Afslutning

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___