Program 3. kongres  

Arkiv Kongres

LSB´s (VSH) 3. Kongres - Program

Tema: Molekylær Medicin

Scanticon Comwell, Kolding
5. - 6. april 2000

 

Onsdag den 5. april 2000

10.00 - 11.15
Registrering, udstilling, posteropsætning og kaffe

11.15 - 11.30
Velkomst ved formand Vibeke Steenbroen Winter

11.30 - 12.30
Molekylær Medicin – hvad er det?
Docent Niels Gregersen
Molekylær Medicinsk Forskningsenhed, Skejby Sygehus.

12.30 - 13.30
Frokost, udstilling og posters

13.30 - 14.00
Klinisk diagnostik af familiær hyperkolesterolæmi ved hjælp af molekylærgenetiske teknikker
Bioanalytiker Pernille Jordan
Klinisk Biokemisk Afdeling, Klinisk Genetik, Odense Universitetshospital

14.00 - 14.30
Genetiske variationer er afgørende for plasmakoncentrationen af mannan-bindings lektin
Bioanalytiker Rudi Steffensen
Klinisk Immunologisk Afdeling, Aalborg Sygehus

14.30 - 15.30
Kaffe, udstilling og posters

15.30 - 16.00
PE Biosystems; Accelerating the pace of discovery
Mario Wyker
PE Biosystems, UK

16.00 - 16.45
Menneskets Odysseé
Peter K. A. Jensen
Klinisk Genetisk Afdeling, Århus Kommunehospital

18.00 - 12.45
Middag på Koldinghus

 

Torsdag den 6. april 2000

09.00 - 09.45
Mikrobiologiske genomprojekter
Professor dr. med. Gunna Christensen, Aarhus Universitet

09.45 - 10.30
HPV inficeret materiale fra cervix uteri
Susanne Nielsen, (Majbritt Eckert, Karin Salmomon), Patologisk Afdeling, Centralsygehuset Næstved

10.30 - 11.15
Kaffe, udstilling og posters

11.15 - 11.30
Hemolytic Disease
Ida Svendsen
Klinisk Immunologisk Afdeling, Slagelse Sygehus

11.30 - 12.00
Brystkræftscreening BRCA I og II
Bioanalytiker Dorthe Vang
Klinisk Biokemisk Afdeling, Rigshospitalet

12.00 - 13.00
Frokost, udstilling og posters

13.00 - 13.20
Målsætning – Nu ved vi hvad vi vil
Ledende bioanalytiker Jørgen Pagh
Klinisk Immunologisk Afdeling & Blodbank, Vejle Sygehus

13.20 - 13.40
Økonomistyring ”What If”
Merethe Roding
Klinisk Biokemisk Afdeling, Skejby Sygehus

13.40 - 14.00
Kvalitetssikring og udvikling set fra en leders synsvinkel 
Else Fischer
Klinisk Biokemisk Afdeling, Hvidovre Hospital

14.00 - 14.30
Kvalitetsstyring – Transfusions Medicinske Standarder
Cand.pharm. Inger Egekvist, Centrallab., Horsens Sygehus

14.30 – 15.00
Kaffe

15.00 - 16.00
Generalforsamling - Uddeling af VSH´s forskningslegat

16.00 – 16.15
Afslutning
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___