Program 4. kongres  

Arkiv Kongres

LSB´s 4 Kongres - Program

Tema: Biomedicin

Comwell Kolding
2. - 3. oktober 2002

 

Onsdag den 2. oktober 2002

10.00 - 11.00
Registrering, udstilling, posters og kaffe

11.00 - 11.15
Velkomst

11.15 - 12.15
Biomedicin år 2002
Professor Ebba Nexø
Århus Universitetshospital

12.15 - 13.15
Frokost, udstilling og posters

13.15 - 13.40
Analyse af recombinant butyrylkolinesterase og enzymvarianter fundet i danske patienter
Bioanalytiker Anne-Marie Berg
Diagnostisk Center, Rigshospitalet

13.40 - 14.05
DHPLC-Screening for mutationer i åreforkalkningsgener
Bioanalytiker Christina Dam
Klinisk Biokemisk Afdeling, Rigshospitalet

14.05 - 14.30
LightCycler assay til bestemmelse af Nnyc amplifikation i neuroblastom
Afdelingsbioanalytiker Peter Böhm
Klinisk Biokemisk Afdeling, Rigshospitalet

14.30 - 15.25
Udstilling, posters og kaffe

15.25 - 15.45
Påvisning af klonalitet i lymfeknuder ved undersøgelse af immunglobuliner med PCR
Bioanalytiker Sanne Jul Christiansen
Patologiafdelingen, Rigshospitalet

15.45 - 16.30
Mennesket som helhed
Antropolog Pia Bennike
Panum Instituttet, København

17.30 - 22.45
Sejltur og middag på Hindsgavl Slot

 

Torsdag den 3. oktober 2002.

09.00 - 09.45
Hvad er etik år 2002?
Overlæge Kirsten Rasmussen
Odense Universitetshospital

09.45 - 10.05
Implementering af tyndtlagsteknik i det cytologiske laboratorium
Bioanalytiker Birte Sørensen og afdelingsbioanalytiker Anni Hjortebjerg
Patologisk Institut, Odense Universitetshospital

10.05 - 10.25
Måling af Foeto-maternel blødning
Bioanalytiker Anders Moselund
H:S Blodbank, Rigshospitalet

10.25 - 11.25
Udstilling, poster og kaffe

11.25 - 11.45
Recombinant Human Albumin as Proteinsource in culture media for in vitro fertilisering
Bioanalytiker Mona Bungum
Fertilitetsklinikken, Skive Sygehus

11.45 - 12.05
IgA – mangel
Bioanalytiker Betina Poulsen
H:S Blodbank, Rigshospitalet

12.05 - 12.25
Trombocytantistoffers betydning hos gravide
Bioanalytiker Anette Martinsen
H:S Blodbank, Rigshospitalet

12.25 - 12.45
Leptin - Hvor fedt
Bioanalytikere Tove Jensen og Merete Frejstrup Pedersen
Klinisk Biokemisk Afdeling, Hillerød Sygehus

12.45 - 13.30
Frokost 

13.30 - 13.50
Jernstatus hos præmenopausekvinder
Bioanalytiker Hanne Lysdal Petersen
Forskningsinstituttet for Human Ernæring, Levnedsmiddelcentret, Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole

13.50 – 14.10
Hjerteundersøgelse med PET-teknik
Undervisningsbioanalytiker Liselotte Lindhardt Pedersen
Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin, Skejby Sygehus

14.10 - 14.30
Kompetenceudvikling af bioanalytikere i Klinik for Fysiologi & Nuklearmedicin og PET & Cyklotronenheden
Afdelingsbioanalytiker Kate Pedersen og udviklingsbioanalytiker Eva Rechnagel
Klinik for Klinisk Fysiologi- og Nuklearmedicin og Diagnostisk Center, Rigshospitalet

14.30 - 14.50
Selvevaluering af H:S Blodbank ved brug af Excellencemodellen
Chefbioanalytiker Susan Mathiasen
H:S Blodbank, Rigshospitalet

14.50 - 15.15
Kaffe

15.15 - 16.00
Generalforsamling
Uddeling af legater og præmier

16.00
Afslutning
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___