Fra forskning til misbrug  

Arkiv Aktiviteter

LSB – Temadag

Fra forskning til misbrug
Grænsen mellem eliteidrætsudøver og patient

2. november 2006 .  Kl. 10.00-15.00
Auditorium 93   -   Juliane Maries Vej (oppe ved Nørre Allé)   -   Rigshospitalet          

10.00 - 10.30
Kaffe/te og friske rundstykker

10.30 - 10.35
Velkommen
Birgitte Hanel, LSB

10.35 – 11.20
”EPO” Erytropoietin anvendes som medicin for patienter.
Hvordan er den normale fysiologi, virkningen af EPO og hvilken udvikling/ forskning er der for denne type medicin. Er der alternativer og ny medicin til behandling fremover?
Ove Juul Nielsen, overlæge, Hæmatologisk Klinik, Rigshospitalet

11.20 – 12.05
Den analytiske side af arbejdet i et dopinglaboratorium og misbrugsanalyser, bl.a. arbejdet med ”cut-off” værdier.
Karina K. Eriksen, Kemiker, Klinisk Biokemisk Afdeling, Bispebjerg Hospital

12.05 - 12.50
Frokost

12.50 - 13.35
Metoder/medikamenter, der benyttes af patienter og misbruges af verdens-eliten.
Hvorfor er det så svært at spore et misbrug?
Hvad er det "rullende apotek" i Tour de France?
Rasmus Damsgaard, læge, Ph.D, Anæstesiologisk afdeling, Bispebjerg Hospital og Center for Muskelforskning, Rigshospitalet

13.35 - 13.55
Kaffe/te og kage

13.55 - 14.10
Genterapi er endnu i sin vorden, men når genterapi bliver mere almindeligt anvendt rummer det også vide muligheder til dopingformål, det såkaldte gendoping.
Effekterne kan forventes at matche eller overgå standarddoping, og mulighederne for at blive opdaget er små eller ikke eksisterende.
Dette foredrag vil gennemgå hvad gendoping er og eksemplificere potentialet i det, samt diskutere mulighederne omkring detektion af gendoping.
Peter Schjerling, cand. scient. Ph.D., lektor ved Center for Muskelforskning, Rigshospitalet/KU.

14.40
Tak for i dag
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___