LSB´s legatmodtagere  

 

 

Modtagere af LSBs Forsknings- og udviklingslegat

2014 Mette Tranberg Nielsen, Afd. for folkeundersøgelser, Regionshospitalet Randers
for sit forskningsarbejde "Tilbud om hjemmeopsamlet prøve til ikke-deltagende kvinder i Region Midtjyllands screeningsprogram for livmoderhalskræft"

2013 Birgitte Hanel, Børneungeklinikken, GGK ambulatorium. Rigshospitalet
Påvirker vedvarende fysisk aktivitet det aldersbetingede fald i lungefunktionen og den maksimale iltoptagelse hos tidligere konkurrenceroere

2012 Kristina Lystlund Lauridsen
Udviklings/forskningslab. Patologisk Institut, Aarhus Universitetshospital

2011 Helle Juhl Simonsen
Enhed for Funktionel Billedediagnostik, Klinisk Fysiologisk og Nuklearmedicinsk Afd.

2010 Louise Hansen
Rigshospitalet
Louise Hansen har fået LSB´s forsknings- og udviklingslegat for sin forskning i jernoxid-mærkning af mesenkymale stamceller. Louise undersøger jernoxids indflydelse på stamcellerne in vitro, for at se hvordan cellerne påvirkes. 

2009 Erik Høst
Bornholms Centralsygehus
For sit store arbejde med forskning i barnløshed. En forskning der har vist, at der er en relation mellem antallet af sædceller med DNA-skader og evnen til spontant og i laboratoriet at befrugte et æg.
Denne forskning har medført publiceringen af en række artikler der kan findes i LSB´s Artikeldatabase.

2008 Grethe Risum Krog
For en særlig indsats inden for udviklingen af specialet Klinisk Immunologi gennem arbejdet med molekylærgenetisk forskning for at optimere og kvalitetsforbedre bestemmelse af Rh blodtypen. 
Arbejdet med titlen "
Er den nuværende RhD blodtypebestemmelse på bloddonorer sikker nok?" forsøges publiceret efter afslutning.

2007 Jannie Gregers
Selvstændig forskning. Project "Farmakogenetiske polymorfier og effekten af methotrexat ved rheumatoid artrit og akut lymfoblastær leukæmi.

2007 Alice Nielsen
Udvikling af en helt ny analysemetode Array-CGH (Comparativ Genomisk Hybridisering). Anvendes til at finde årsagen til ca. 20% af mentalt retarderede børn med dysmorfe træk som ikke tidligere har kunnet diagnosticeres.

2006
Ikke uddelt

2005 Zanne Henriksen
Zanne Henriksen, Klinik for Osteoporoseforskning, Hvidovre Hospital har i en lang årrække beskæftiget sig med Osteoporoseforskning. Zanne Henriksen undersøger, hvorledes mutationer i de såkaldte ATP-receptorer påvirker knogleomsætningen, dels for at belyse disse receptorers betydning i den normale knoglemetabolisme, dels for at undersøge om tilstedeværelse af disse genændringer hos patienter har betydning for udvikling af knogleskørhed. Denne forskning kan give stor viden om ATP-receptorernes funktion og kan på længere sigt anvendes til at forudsige, hvilke personer som er i øget risiko for at udvikle knogleskørhed.

2004 Dorthe Ejersbo
Evaluering af cervikal atypi i væskebaseret cytologi ved hjælp af tre metoder til højrisiko HPV påvisning - et pilotprojekt

2003 Inge Aardestrup
Forskningsprojekt vedr. n-3 fedtsyrer og deres påvirkning på hjertekarsygdomme hos postmenopausale kvinder.

2002 Kristine C. Tvedegaard
Genetisk variation af et enzym med betydning for omsætningen af homocystein.

2002 Vinni Dorte Bredahl
Påvisning af HER2 amplifikation og Topisomerase II amplifikation eller deltion i mammatumorer.

2001
Ikke uddelt.

2000 Rudi Steffensen
Rudi Steffensen, Klinisk Immunologisk Afdeling, Aalborg Sygehus, afsnit Nord. Rudi Steffensen har beskæftiget sig med molekylærbiologi siden 1985, og har siden 1995 været indskrevet som ph.d.-studerende, ved Gøteborg Universitet i Sverige med projektet: "Karakterisering af kulhydratdefinerede blodtypeantigener", og det er netop lykkedes at klone og karakterisere glycosyltransferasen, der producerer Pk-genet. Dette fund har stor international interesse med hensyn til, hvordan den molekylærbiologiske sammensætning er.

1999 Merete Roding
- Poster: What if, analysis of strategic decisions in clinical laboratories. 

1999 Kate Pedersen og Bitten Vindberg
Betydning af hydrering før FDG-helkorps PET scanning. 

1998 Zanne Henriksen
Måling af calciumbølger i knogleceller ved oesteoporose.

1997 Birgitte Hanel
Lungens diffusionskapacitet og dennes restitution efter arbejde
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___