LSB afholder Årsmøde ved LabDays Aarhus d.12 september 2019 i Scandinavian Congress Center.

Pragram er under udarbejdelse og publiceres her, når det er klart.

 ______________________________________________________________________________________

LSB deltager i arbejdet omkring IFBLS kongressen i København  2020. 

 ______________________________________________________________________________________ 

 

 
Vi oplever desværre problemer med LSB's hjemmeside. Find de relevante informationer i venstre og højre marginer.