Artikeldatabase [Tilbage]  
Titel :  A novel deletetion partly removing the AVP gene causes autosomal recessive inheritance of early onset neurohypophyseal diabetes insipidus
Artikel/Poster :  Artikel
Forfatter :  Jane Hagelskjær Knudsen
Funktion/Stilling :  Bioanalytiker
Forfatter type :  3.,4.,...
Funktion/Stilling :  Bioanalytiker
Institution :  Aarhus Universitet, Aarhus Universitets Hospital
Afdeling :  Institut for Biomedicin/Børneafdeling A
Tidsskrift :  Clinical Genetics
Eksakt / unik placering i tidsskrift :  2013: vol 83, 44-52
År :  2013
Link til artikel :  A novel deletion partly removing the AVP gene causes autosomal recessive inheritance of early-onset neurohypophyseal diabetes insipidus
Keyword :  DNA sequence analysis, Molecular genetics, DNA sequnece deletion